ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 19 Νοεμβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, θὰ συναντηθοῦμε στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη῾῾ (πλ. Ψυρρῆ) γιὰ νὰ συζητήσουμε τὸν τρίτο ὁρισμὸ τοῦ Μένωνος στὸν ὁμώνυμο διάλογο (77b-79e).


Χρησιμοποιῶντας ἕναν στίχο, ὁ ὁποῖος ἀποδίδεται στὸν Σιμωνίδη (χαίρειν τε καλοῖσι καὶ δύνασθαι), ὁρίζει τὴν ἀρετήν, ὡς τὴν ἐπιθυμία τοῦ καλοῦ (σ.σ. τοῦ ὡραίου) καὶ τὴν δυνατότητα ἀποκτήσεώς της ἢ τοῦ ἀγαθοῦ, ὅπως θὰ διορθώσῃ ὁ Σωκράτης: τοῦτο λέγω ἀρετήν, ἐπιθυμοῦντα τῶν καλῶν δυνατὸν εἶναι πορίζεσθαι (77b). 

Ἂν καὶ αὐτὸς ὁ ὁρισμὸς φαίνεται ἄψογος ἐξ ἐπόψεως μορφῆς (σ.σ. θὰ τὸ ἐξηγήσουμε κατωτέρω), ἡ συζήτησι θὰ ἔχῃ τὸ ἴδιο τέλος, τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀναζήτησι τοῦ τί ἐστιν ἀρετή (79e), καθὼς ὁ Μένων ὑποπίπτει στὸ ἴδιο λογικὸ σφᾶλμα: ὁρίζει τὸ μόριον καὶ ὄχι τὸ ὅλον (79b-79c). 

Στὸ θέμα τοῦ ὁρισμοῦ τώρα. Ὁ τρίτος ὁρισμὸς τοῦ Μένωνα δὲν ἔχει τὶς ἀδυναμίες τῶν δύο προηγουμένων, καθὼς εἶναι πλήρως διεχωρισμένα τὸ ὁριστέον (ἡ ἀρετή) καὶ τὸ ὁρίζον (ἡ δυνατότης κατάκτησης τῶν καλῶν). Ἐπίσης, εἶναι σύντομος καὶ σαφής, δὲν ὁρίζει τὸ ἄγνωστο (τὴν ἀρετή) δι᾽ ἀγνώστου καὶ τηρεῖ, ἂν καὶ ὄχι ἀπολύτως, τὴν ἰσότητα τοῦ πλάτους τῶν δύο μελῶν. Ὅμως, δὲν ἀποφεύγει τὸν κύκλο καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ἀδύνατο σημεῖο τοῦ τρίτου ὁρισμοῦ (πβ. Taylor, σ. 171)

Διαβάζουμε ἀπ᾽ τὸν Μένωνα τῆς Ἑστίας (2016), τὴν Εἰσαγωγὴ τοῦ Ἰ. Πετράκη (σ. 41-46), τὸ κείμενο καὶ τὰ σχετικὰ σχόλια.

Ἐπίσης, ἀπ᾽ τὴν Λογικὴ τοῦ Εὐ. Παπανούτσου (Νόησις, 2008), τὸ περὶ ὁρισμοῦ κεφάλαιο (σ. 45) καὶ ἀπ᾽ τὸν Πλάτωνα τοῦ A.E. Taylor (ΜΙΕΤ, 2009), σσ. 170.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ