ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 4 Νοεμβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη῾῾ (πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸν δεύτερο περὶ ἀρετῆς ὁρισμὸ τοῦ Μένωνα (73d-77b), ἕναν ὁρισμὸ ποὺ προσεγγίζει τὸν ἀντίστοιχο τοῦ Θρασυμάχου στὴν Πολιτεία καὶ ποὺ ἱκανοποιεῖ τὴν ἀπαίτησι τοῦ Σωκράτους (72c καὶ 72e) περὶ τοῦ ταὐτοῦ.


Ἡ ἀρετὴ λοιπὸν δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ τὸ ἄρχειν τῶν ἀνθρώπων (73c) ... δικαίως, ὅπως θὰ συμπληρώσῃ μὲ τὴν παρέμβασι τοῦ Σωκράτους κατωτέρω (73d). Τὸ ἀδιέξοδο λόγῳ τῆς ταὐτίσεως τῆς δικαιοσύνης μὲ τὴν ἀρετή, θὰ μετατοπισθῆ ὅταν ὁ Σωκράτης προσπαθήσῃ νὰ ὁρίσῃ τὸ σχῆμα (76a) καὶ τὸ χρῶμα (76d). Οἱ ἐπιτυχεῖς ὁρισμοὶ τοῦ σχήματος καὶ τοῦ χρώματος θὰ βοηθήσουν τὸν νεαρὸ Θεσσαλὸ νὰ δώσῃ ἕναν ἐξ ἴσου ἐπιτυχῆ ὁρισμὸ τῆς ἀρετῆς; Αὐτὸ θὰ τὸ διαπιστώσουμε στὴν ἑπομένη μας συνάντησι τῆς 19ης Νοεμβρίου.

Διαβάζουμε ἀπ᾽τὸν Μένωνα τοῦ Ἰ. Πετράκη (ἐκδ. Ἑστίας), τὰ μοντέλα ὁρισμοῦ τῆς Εἰσαγωγῆς (σ. 36-41), τὸ κείμενο καὶ τὰ σχετικὰ σχόλια 34-63.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ