ΤΟ ΤΕΛΟΣ (;) ΤΟΥ Ν. ΦΙΛΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΤΟΥ

Εἴχαμε χαρακτηρίσει, πρὸ μηνός, τὴν σύγκρουσι τοῦ τ. ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκου Φίλη μὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο προσχηματικὴ καὶ εἴχαμε προβλέψει, ὅτι ἡ κυβέρνησι θὰ ὁδηγηθῆ σ᾽ ἕναν ντροπιαστικὸ συμβιβασμό. Δίχως νὰ ἐπιχαίρουμε, δυστυχῶς δικαιωθήκαμε. Ὁ Νῖκος Φίλης ἀποτελεῖ παρελθὸν ἀπ᾽ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ ὁ ἄχρωμος καὶ ἄοσμος διάδοχός του ἀπέφυγε νὰ τοποθετηθῆ ἐπὶ τῆς οὐσίας, διατυπώνοντας ἀποδεκτὲς ἀπ᾽ τὴν Ἐκκλησία ἀοριστολογίες.Ὁ Νῖκος Φίλης δὲν ἀποτελεῖ σὲ καμμία περίπτωσι τὸν ἰδεολόγο ἀγωνιστὴ τῆς Ἀριστερᾶς, τὸν ὁποῖον ἀδίκησε ὁ Τσίπρας στὸν πρόσφατο ἀνασχηματισμός, φοβούμενος τὴν σύγκρουσι μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἕναν πολιτικὸ τοῦ κομματικοῦ σωλῆνα. Ἀνδρώθηκε στὸ ΚΚΕἐσ. τῆς Μεταπολίτευσης μὲς στὴν ἴντριγκα καὶ στὴν διαμάχη περὶ τήν ... καρέκλα καί, κυρίως, τὴν ὑποταγή. Ἀκολούθησε τὸν γνωστὸ δρόμο πανεπιστήμιο-δημοσιογραφία-πολιτική, οὐδέποτε ἐργασθείς, ἀλλὰ ἀμειβόμενος ἀπὸ ἕνα κόμμα καὶ μία ἐφημερίδα ποὺ περίμεναν τὰ δανεικὰ τῶν τραπεζῶν καὶ τὶς ἐπιχειρηματικὲς ἐνισχύσεις τῶν καπιταλιστῶν ποὺ θὰ ἀνέτρεπαν...

Ὅσο γιὰ τὸ δῆθεν μανιφέστο ποὺ ἐκφώνησε κατὰ τὴν διαδικασίας τῆς παράδοσης-παραλαβῆς, στὸν διάδοχό του, ἐκλεκτὸ μέλος τοῦ Ἱδρύματος Λάτση, δὲν νομίζω ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ συγκινήσῃ τοὺς νουνεχεῖς Ἀριστερούς, οἱ ὁποῖοι βλέπουν ἔντρομοι μέλη τοῦ Ἰνστιτούτου Levy καὶ τοῦ Ἱδρύματος Λάτση νὰ ἀποτελοῦν μέλη τῆς κυβέρνησης τῆς ῾῾πρώτης φορᾶς Ἀριστερᾶς῾῾.  Εἶναι ἄργὰ γιὰ δάκρυα Νῖκο! Τὸ συμβόλαιο πολιτικοῦ θανάτου σου, τὸ ὁποῖο φαντασιώνεσαι, ὅτι ὑπέγραψαν ὁ Ἀλ. Τσίπρας καὶ ὁ Ἱερώνυμος δὲν ἀποτελεῖ δικαιολογία, ἀλλὰ προσπάθεια δηλώσεως τοῦ τύπου ῾῾θὰ εἶμαι ἐδῶ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα῾῾. Οἱ δημοκρατικοὶ πολῖτες δὲν θὰ ξεχάσουν ΠΟΤΕ τὶς ἀπειλές σου στὴν Ζωὴ Κωνσταντοπούλου ῾῾θὰ σὲ τελειώσουμε῾῾, ὅταν ἡ τελευταία προσπαθοῦσε νὰ τηρήσῃ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ τὸν κανονισμὸ τῆς Βουλῆς, ἐνάντια στὶς ἀπειλὲς τοῦ Σώυμπλε καὶ τοῦ Γιουνγκαίρ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ