Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

Ὁ Φιντὲλ Κάστρο δὲν εἶναι πιὰ κοντά μας. Μᾶς ἄφησε μόνους, πηγαίνοντας νὰ ἀναπαυθῆ δίπλα στὸν Τσὲ καὶ στὸν Καμίλο Σιενφουέγος, τοὺς συντρόφους του μὲ τοὺς ὁποίους ξεκίνησε τὴν μεγάλη ἐπανάστασι τοῦ 1959, ἡ ὁποία μετέτρεψε τὴν Κούβα ἀπὸ μπανανία ἀμερικανικοῦ τύπου σὲ ἐλεύθερη καὶ ἀνεξάρτητη χώρα.Ὅποιος ἔχει ἐπισκεφθῆ αὐτὴν τὴν μικρὴ χώρα τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς (σ.σ. θεωρῶ τὸν ἑαυτό μου πολὺ τυχερὸ ποὺ τὴν ἐπισκέφθηκα τὸ 2008) ἐντυπωσιάζεται ἀπ᾽ τὸν χαρούμενο λαό της, ὁ ὁποῖος χαίρεται τὴν φτώχεια του. Ἡ πενία (ξύνοικος τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὸν Ἡρόδοτο) ἀποτελεῖ μία ἀσήμαντη λεπτομέρεια τῆς ζωῆς τῶν Κουβανῶν. Κατὰ τὴν γνώμη μου δὲν τοὺς πολυενδιαφέρει, διότι σὲ ὅλη τους τὴν ζωὴ ἔχουν λυμένα τὰ βασικὰ προβλήματα: τὰ ἀφορῶντα τὴν ὑγεία καὶ τὴν παιδεία. Τὸ κράτος τοὺς χορηγεῖ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου παιδεία, ἐνῶ οἱ γιατροί τους εἶναι οἱ κορυφαῖοι σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Ἀκόμη καὶ Ἀμερικανοὶ τραυματίες ἀπ᾽ τοὺς διδύμους πύργους κατέφυγαν στὴν Κούβα - μέσῳ Καναδᾶ βεβαίως- γιὰ νὰ θεραπευθοῦν ἀπ᾽ τὰ ἐγκαύματα ποὺ τοὺς προκάλεσαν οἱ ἐκρήξεις.

Ὁ Κομαντάντε Φιντέλ, ἕνας ἀπ᾽ τοὺς μεγαλύτερους ἐπαναστάτες τοῦ προηγουμένου αἰῶνα, συνέβαλλε τὰ μέγιστα στὴν διαμόρφωσι τῆς σύγχρονης Κούβας. Ἡ πολυκύμαντη ζωή του, ἀπ᾽ τὴν ἀποβίβασι στὸ Σαντιάγο ἔως τὴν κατάληψι τῆς Ἁβάνας, τὴν κρίσι τοῦ Κόλπου τῶν Χοίρων, τὶς συμφωνίες μὲ τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωσι καὶ τὸ ἀμερικανικὸ Ἐμπάργκο, σημάδεψε ὄχι μόνο τὸν λαό του, ἀλλὰ ὅλους τοὺς λαοὺς τοῦ Τρίτου Κόσμου, ποὺ ἀγωνίσθηκαν κι ἐξακολουθοῦν νὰ ἀγωνίζωνται ἐναντίον τῆς πολυεθνικῆς ἐκμετάλλευσης καὶ τῶν πολέμων ποὺ γεννᾶ ὁ Ἰμπεριαλισμὸς καὶ οἱ ἀνισότητες ποὺ εἶναι σύμφυτες μὲ τὴν οὐσία του.

Θὰ μᾶς λείψῃ ὁ Κομαντάντε, αὐτὸ εἶναι βέβαιο. Θὰ μᾶς λείψουν ἐπίσης ὁ αὐθορμητισμός του, τὰ συνθήματά του, ἡ ἀγωνιστική του διάθεσι, τὸ κατακεραύνωμα τῶν ἀντιπάλων του (σ.σ. ἀξέχαστο τὸ "Κretino Bush" στοὺς δρόμους τῆς Ἁβάνας). Γι᾽ αὐτὰ ποὺ ἁπλόχερα μᾶς χάρισε, θὰ τὸν θυμόμαστε καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν τὸ σύγχρονο ἐπαναστατικὸ κίνημα θὰ κτίσῃ τὶς νέες κοινωνίες, δίχως ἐκμετάλλευσι, πείνα καὶ πολέμους.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ