Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2016

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Εικόνα
Ἡ ἐπικείμενη κατάρρευσι τοῦ Σταύρου Ψυχάρη καὶ τοῦ ΔΟΛ(Ψ) ἀποτελεῖ τὴν μεγαλύτερη ἔκπληξι τοῦ 2016. Ἡ μὴ καταβολὴ τῶν μισθῶν, ἡ δέσμευσι κεφαλαίων ποὺ προωρίζονταν γιὰ τὴν μισθοδοσία τοῦ προσωπικοῦ, τὰ συναφῆ προβλήματα στὸ Μέγκα τῶν, πάλαι ποτὲ πανίσχυρων, ἐκδοτῶν καὶ στὸν Πήγασο τοῦ Μπόμπολα (σ.σ. στὸ Μέγκα δὲν κατεβλήθη οὔτε τὸ δῶρο Χριστουγέννων καὶ δὲν εἴχαμε συλλήψεις...) δείχνουν τὸ πρόβλημα στὴν ὁλότητά του.


Ὁ ἔντυπος καὶ ὁ ἠλεκτρονικὸς τύπος δομήθηκαν στὴν χώρα μας, ὅπως ὅλοι οἱ τομεῖς τῆς οἰκονομίας, στὴν τύχη. Ὁ ΔΟΛ βεβαίως ἀποτελοῦσε ἐξαίρεσι, καθὼς οἱ κυκλοφορίες τῶν ἐντύπων του ἀνάγονται στὶς ἀρχὲς τοῦ προηγουμένου αἰῶνα. Ὁ Δημήτρης καὶ ὁ Χρῆστος Λαμπράκης μὲ τὰ Ἀθηναϊκὰ Νέα καὶ τὸ Ἑλληνικὸν Βῆμα (σ.σ. μετὰ τὴν γερμανικὴ Κατοχὴ γιὰ εὐνόητους λόγους Νέα καὶ Βῆμα) κυριάρχησαν στὴν πολιτικὴ καὶ δημοσιογραφικὴ ζωὴ τοῦ τόπου), ἔχοντας λόγο ἀκόμη καὶ στὴν σύνθεσι τῶν κυβερνήσεων. Ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἰσχύ τῶν ἐφημερίδων του καὶ ἀπ᾽ τὸ ᾽90 καὶ μετὰ τὴν τηλεθέασι τοῦ Μέγκα, ἔλαβα…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, θὰ συναντηθοῦμε στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη᾽᾽ (πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ δεύτερο περὶ ἀναμνήσεως ἐδάφιον τοῦ Μένωνος (81a-82a).


Ὁ Σωκράτης γιὰ νὰ προσπεράσῃ τὸ ἀδιέξοδο προσφεύγει στοὺς ἱερεῖς, στὶς ἱέρειες καὶ στοὺς θείους ποιητές, ὅπως λ.χ. στὸν Πίνδαρο, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου ... ἀθάνατον (81b), κρινόμενη δὲ ἀπ᾽ τὴν βασίλισσα τοῦ κόσμου τῶν ψυχῶν, τὴν Περσεφόνη. Τὴν πυθαγόρεια αὐτὴ δοξασία, τὴν ὁποίαν εἰσάγει ὁ Πλάτων γιὰ πρώτη φορὰ ἐδῶ, ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει ὁσιώτατα διαβιῶναι τὸν βίον (81b). Ἡ ψυχὴ ἔχει ζήσει στὸν Ἅδη κι ἔχει ῾῾δεῖ᾽᾽, αὐτὰ τὰ ὁποῖα θὰ ἀνακαλέσῃ στὴν μνήμη της.
Διαβάζουμε τὴν Εἰσαγωγή, τὸ Κείμενο καὶ τὰ Σχόλια ἀπ᾽ τὸν Μένωνα τοῦ Ἰ. Πετράκη (ἐκδ. Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, 2016).

ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΙΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ Καφὲ Mollini (Ἱπποκράτους 9-11) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὴν Σιμὸν Βέιλ τοῦ Jacques Julliard σὲ μετάφρασι τοῦ Τεύκρου Μιχαηλίδη (Πόλις, 2016).


Στὸ βιβλίο παρουσιάζεται ἡ σύντομη ζωὴ τῆς Γαλλοεβραίας ἀκτιβίστριας, φιλοσόφου καὶ ἀναρχοσυνδικαλίστριας Σ. Βέιλ (1909-1943), ἡ ὁποία μετεστράφη στὸν Καθολικισμό, ἐπακριβῶς στὴν μυστικὴ πτυχή του. Ἐπηρεασμένη ἀπ᾽ τὸν Πλάτωνα, τὸν Πασκὰλ καὶ τὸν Νῖτσε διεμόρφωσε μία σύνθεσι ἤ, ὅπως γράφει ὁ Ζυλιάρ (σ. 118) μία οἰκογένεια: ῾῾οἰκογένεια ἑτερόκλητη, οἰκογένεια ποὺ ἔχει συσταθῆ ἐκ τῶν ὑστέρων, ἀλλὰ πάντως οἰκογένεια᾽᾽. Ποιοὶ συνιστοῦν τὴν οἰκογένειά της; Οἱ Πασκάλ, Προυντόν, Πεγκύ, Σορέλ, Μπερνανὸς καὶ Καμύ. 
Ὁ Ζὰκ Ζυλιὰρ γεννήθηκε τὸ 1933 στὸ Μπρενῶ τῆς Γαλλίας. Σπούδασε γερμανικὴ Φιλολογία καὶ Ἱστορία. Παραλλήλως ἀσχολεῖται ἐνεργὰ μὲ τὸν συνδικαλισμὸ ἔως τὸ 1976. Δύο χρόνια πρίν, μαζὺ μὲ τὸν Μισὲλ Ροκὰρ καὶ τὸν Ζὺλ Μαρτινὲ ἐντάσσονται στὸ Σοσιαλιστικὸ Κόμμα Γαλλίας. Τὸ 1978 ἐκλέγεται καθηγητὴς κα…

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1944

Εικόνα
Ὁ Δεκέμβριος τοῦ 1944 ἔχει χαραχθῆ βαθιὰ στὴν μνήμη τῆς ἑλληνικῆς Ἀριστερᾶς καὶ ὄχι μόνο. Ὁ περίπατος στὸ κέντρο, πέριξ τῆς πλατείας Συντάγματος, ποὺ μᾶς χάρισε σήμερα ὁ δρ. Μενέλαος Χαραλαμπίδης (συγγραφέας τοῦ βιβλίου Δεκεμβριανά, ἐκδ. Ἀλεξάνδρειας, 2014) ἦταν μία εὐκαιρία νὰ μάθουμε καί, κυρίως, νὰ διδαχθοῦμε.


Τί ἔγινε ἀκριβῶς στὶς 3 Δεκεμβρίου τοῦ 1944 καὶ ποιὸ ἦταν τὸ πλαίσιο τῆς περιόδου αὐτῆς; Κατ᾽ἀρχὰς ἂς θυμηθοῦμε τὴν ἡμέρα τῆς ἀπελευθέρωσης ἀπ᾽τοὺς Γερμανούς, τὴν 12η Ὀκτωβρίου τοῦ 1944, τὴν πρώτη κυβέρνησι τοῦ Γ. Παπανδρέου (σ.σ. μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ ΕΑΜ) ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Βρετανοῦ στρατηγοῦ Σκόμπη. Οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ λαοῦ μας γιὰ τὴν ἄμεση τιμωρία τῶν δωσιλόγων καὶ τῶν Ταγμάτων Ἀσφαλείας, γιὰ ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ γιὰ Λαοκρατία δὲν ἐκπληρώθηκαν. Ἀντιθέτως, τὶς 45 ἡμέρες ποὺ μεσολάβησαν ἔως τὶς ἀρχὲς τοῦ Δεκεμβρίου, ἡ πεῖνα, οἱ στερήσεις, ἡ ἀνυπαρξία τοῦ ἐθνικοῦ νομίσματος καὶ οἱ προκλήσεις τῶν δωσιλόγων τῆς Κατοχῆς βρίσκονταν στὴν ἡμερήσια διάταξι. 
Τὸ ΕΑΜ, ὡς ὁ κατ᾽ ἐξοχ…