ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1944

Ὁ Δεκέμβριος τοῦ 1944 ἔχει χαραχθῆ βαθιὰ στὴν μνήμη τῆς ἑλληνικῆς Ἀριστερᾶς καὶ ὄχι μόνο. Ὁ περίπατος στὸ κέντρο, πέριξ τῆς πλατείας Συντάγματος, ποὺ μᾶς χάρισε σήμερα ὁ δρ. Μενέλαος Χαραλαμπίδης (συγγραφέας τοῦ βιβλίου Δεκεμβριανά, ἐκδ. Ἀλεξάνδρειας, 2014) ἦταν μία εὐκαιρία νὰ μάθουμε καί, κυρίως, νὰ διδαχθοῦμε.Τί ἔγινε ἀκριβῶς στὶς 3 Δεκεμβρίου τοῦ 1944 καὶ ποιὸ ἦταν τὸ πλαίσιο τῆς περιόδου αὐτῆς; Κατ᾽ἀρχὰς ἂς θυμηθοῦμε τὴν ἡμέρα τῆς ἀπελευθέρωσης ἀπ᾽τοὺς Γερμανούς, τὴν 12η Ὀκτωβρίου τοῦ 1944, τὴν πρώτη κυβέρνησι τοῦ Γ. Παπανδρέου (σ.σ. μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ ΕΑΜ) ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Βρετανοῦ στρατηγοῦ Σκόμπη. Οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ λαοῦ μας γιὰ τὴν ἄμεση τιμωρία τῶν δωσιλόγων καὶ τῶν Ταγμάτων Ἀσφαλείας, γιὰ ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ γιὰ Λαοκρατία δὲν ἐκπληρώθηκαν. Ἀντιθέτως, τὶς 45 ἡμέρες ποὺ μεσολάβησαν ἔως τὶς ἀρχὲς τοῦ Δεκεμβρίου, ἡ πεῖνα, οἱ στερήσεις, ἡ ἀνυπαρξία τοῦ ἐθνικοῦ νομίσματος καὶ οἱ προκλήσεις τῶν δωσιλόγων τῆς Κατοχῆς βρίσκονταν στὴν ἡμερήσια διάταξι. 

Τὸ ΕΑΜ, ὡς ὁ κατ᾽ ἐξοχὴν φορέας τῆς ἡρωϊκῆς ἀντίστασης ἐναντίον τῶν Γερμανῶν προέβη σὲ μαζικὴ διαμαρτυρία. Ἀποφάσισε τὴν διοργάνωσι ἑνὸς εἰρηνικοῦ συλλαλητηρίου, στὶς 3 Δεκεμβρίου. Ἡ ἀστυνομία τὸ ἀπαγόρευσε, παρὰ τὸ ὅτι τὸ εἶχε στὴν ἀρχὴ ἐπιτρέψει. Τὸ ΕΑΜ ῾῾δὲν συνεμορφώθην πρὸς τὰς ὑποδείξεις᾽᾽καὶ ἡ μαζικὴ πορεία διαμαρτυρίας χτυπήθηκε ἀπ᾽ τὴν Ἀστυνομία καὶ τοὺς Βρετανοὺς ἰμπεριαλιστές. Τὴν ἑπομένη, οἱ πυροβολισμοὶ συνεχίσθηκαν, ἀκόμη καὶ τὴν ὥρα ποὺ θάβονταν οἱ νεκροί. Οἱ μάχες μεταξὺ τοῦ ΕΛΑΣ καὶ τῶν Βρετανῶν συνεχίσθηκαν ἔως τὴν ἀνακωχὴ τῆς 16ης Ἰανουαρίου τοῦ 1945, ποὺ ἐπέβαλαν τὰ βρετανικὰ τεθωρακισμένα καὶ ἡ RAF. Ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἐπαίσχυντη συμφωνία τῆς Βάρκιζας εἶναι πλέον ἀνοικτός.

Τὰ Δεκεμβριανά, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὴν πρώτη ἐχθροπραξία μεταξὺ συμμάχων κι ἐνῶ δὲν ἔχει τελειώσει ἀκόμη ὁ Β´ Παγκόσμιος Πόλεμος, ἀποτελοῦν τὴν πρώτη πρᾶξι τοῦ ἐμφυλίου ποὺ θὰ ἀκολουθήσῃ. Ὁ ρόλος τῆς Μ. Βρετανίας εἶναι ὁρατός, καθὼς θὰ ἀποτελέσῃ τὴν προστάτιδα δύναμι τοῦ ἑλλαδικοῦ κεφαλαίου καὶ τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ της (σ.σ. ἀκόμη καὶ αὐτῶν ποὺ ὑπηρέτησαν τοὺς Γερμανούς) ἐναντίον τῶν δυνάμεων ποὺ ὑποστηρίζονταν ἀπ᾽ τὸ ΚΚΕ. 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ