ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 7 Ἰανουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη᾽᾽ (πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ τρίτο περὶ ἀναμνήσεως χωρίον τοῦ Μένωνος (82b-86c).Ὁ Σωκράτης προσκαλεῖ ἕναν ἐκ τῶν πολλῶν ἀκολούθων τοῦ Μένωνος. Ἀπαραίτητο προσὸν γιὰ τὴν ἐπίδειξιν ποὺ θὰ ἐπακολουθήσῃ, τὸ ὅτι ἑλληνίζει (82b). Ὁ Σωκράτης, χωρὶς νὰ χρησιμοποιήσῃ τὰ ὄργανα ἀκριβείας τῆς ἐποχῆς (τὸν κανόνα καὶ τὸν διαβήτη), σχεδιάζει τετράγωνον χωρίον ΑΒΓΔ, ἴσας ἔχον τὰς γραμμὰς ταύτας πάσας (82c), ἐπισημαίνοντας ὅτι οὐδὲν διδάσκω, ἀλλ᾽ ἐρωτῶ πάντα (82e). Προκειμένου νὰ ἀναδείξῃ τὶς περιωρισμένες μαθηματικὲς γνώσεις τῆς ἐποχῆς στὴν Ἀθήνα τῶν ἀρχῶν τοῦ 40υ αἰῶνος, ἐπιμένει στὸ ἐμβαδὸν τῶν τεσσάρων καὶ τῶν ὀκτὼ τετραγωνικῶν ποδῶν, τὰ ὁποῖα ἔχουν μήκη πλευρῶν δύο καὶ δύο ἐπὶ ρίζα τοῦ 2 ποδῶν ἀντιστοίχως. Ἡ γνῶσις τῆς ἀδυναμίας τοῦ ἀκολούθου τοῦ Μένωνος νὰ διατυπώσῃ τὴν ὀρθὴ ἀπάντησι ὁδηγεῖ τὸν Σωκράτη στὸ συμπέρασμα, ὅτι τὸ κέρδος ἀπ᾽ τὴν συνομιλία τους εἶναι ὄχι μόνον τὸ οὐκ οἶδεν, ἀλλὰ καὶ τὸ οὐδοἴεται εἰδέναι (84a). Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἐρωτᾶν, τὸ ὁποῖο διακρίνει σαφῶς ἀπ᾽ τὸ διδάσκειν (84d). 

Ἡ ἀνάμνησις, ὡς διαδικασία ἐνεργοποίησης ἐσωτερικῶν δυνάμεων τοῦ ἐρωτωμένου ἀκολούθου, ὁδηγεῖ στὴν διατύπωσι τῶν ἀληθῶν δοξῶν (85c), καθὼς οἱ δόξες αὐτὲς ὑπάρχουν καὶ ἀνακεκίνηνται (85c) ἀπ᾽ τὸν ἐρωτῶντα. Ἡ γνῶσι αὐτὴ προϋπάρχει, δὲν διδάσκεται καὶ κατέχεται ἀπ᾽ τὴν προϋπάρχουσα καὶ ἀθάνατη ψυχή μας.

Διαβάζουμε ἀπ᾽ τὸν Μένωνα τοῦ Πλάτωνος τὴν εἰσαγωγή (σ. 53-60), τὸ κείμενο καὶ τὰ σχόλια (σ. 274-302) τοῦ Ἰ. Πετράκη (Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, 2015) καὶ τὴν σχετικὴ βιβλιογραφία:

ΒΟΥΔΟΥΡΗ, Ι., Κ. (2000), Πλατωνικὴ φιλοσοφία, σ. 62, Ἀθῆναι.
TAYLOR, E., A. (2009), Πλάτων, σ. 172-174, ΜΙΕΤ, Ἀθῆναι.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ