ΟΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ

Ἡ συνάντησι τοῦ Γιώργου Παπανδρέου μὲ τὴν Φώφη Γεννηματᾶ καὶ ἡ ἀναμενόμενη ἔνταξι τοῦ ἀνύπαρκτου, αὐτὴν τὴν στιγμή, Κι.Δη.Σο. στὴν Δημοκρατικὴ Συμπαράταξι (ΔηΣυ) σηματοδοτεῖ πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν Κεντροαριστερά, τὶς ὁποῖες δὲν ἀναμέναμε. Ὑπενθυμίζουμε, ὅτι ὁ ... σωτήρας τῶν Μνημονίων ἐγκατέλειψε τὸ κόμμα ποὺ ἵδρυσε ὁ πατέρας του τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2015, λίγο πρὶν ἀναλάβῃ τὰ ἡνία τῆς χώρας ὁ Ἀλεξης Τσίπρας, προφασιζόμενος τὴν ἐναντίωσί του μὲ τὶς παληὲς ἰδέες, τὴν ἀνανέωσι τῆς Κεντροαριστερᾶς πού, μόνον αὐτὸς θὰ ἐπετύγχανε κ.ἄ. πολλά. Στὶς ἐκλογὲς ποὺ ἀκολούθησαν ἀπέτυχε νὰ εἰσέλθῃ στὴν Βουλὴ ὁριακὰ καὶ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ ἰδίου ἔτους, στὶς μετὰ τὸ μνημόνιο τοῦ ΣύΡιζΑ ἐκλογές, δὲν κατῆλθε, διότι τὰ ποσοστὰ ποὺ θὰ ἐλάμβανε ἦταν ἀπαγορευτικὰ καὶ προσβλητικὰ γιὰ ἕναν γόνο (περὶ τὸ 0,7%).


Ἔκτοτε ἀρκέσθηκε στὴν κριτικὴ στήριξι τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, ἐλπίζοντας ἴσως καὶ σὲ κάποια ῾῾καρέκλα᾽᾽ στὸ μέλλον, τὴν ὁποίαν καὶ ... παραηγάπησε. Ἡ κίνησί του νὰ προσεγγίσῃ τὴν νῦν πρόεδρο τοῦ ΠαΣοΚ δὲν πρέπει νὰ θεωρηθῆ τυχαία, καθὼς οἱ ἐκλογὲς φαίνεται νὰ πλησιάζουν ὁσονούπω. Κατ᾽ ἀρχὰς λύνει τὸ πρόβλημα τῆς πολιτικῆς του ἀνυπαρξίας, διότι, ὅ,τι καὶ νὰ γίνῃ, θὰ εἰσέλθῃ στὴν Βουλή (σ.σ. ὡς πρώην πρωθυπουργὸς ἐκλέγεται χωρὶς σταυρὸ προτίμησης). Κατὰ δεύτερον, ὠθεῖ ἐκτὸς ΠαΣοΚ καὶ πρὸς τὴν νεοφιλελεύθερη ΝΔ τοὺς ῾῾πράσινους᾽᾽συνεργάτες τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, τοὺς περὶ τὸν Εὐάγγελο Βενιζέλο καί, κατὰ τρίτον, δημιουργεῖ τὶς προϋποθέσεις ἰσχυροποίησης τοῦ περιθωριοποιημένου Κέντρου καὶ τὴν νέα κυβερνητικὴ συνεργασία μὲ τὸν ΣύΡιΖΑ, στὴν μετὰ Καμμένο ἐποχή.

Ἐπίσης, θέτει ἐν κινδύνῳ τὸ νέο, κεντρῶο, νεοφιλελεύθερο μόρφωμα τῆς Ἄννας Διαμαντοπούλου (μὲ τὸν Γιῶργο Φλωρίδη καὶ τὸν συνεργάτη του Γιάννη Ραγκούση) καὶ τὸ ὠθεῖ εἴτε πρὸς ἀναστολὴ τῶν ἱδρυτικῶν του διαδικασιῶν εἴτε πρὸς τὴν ΝΔ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καὶ πρὸς τὴν πλήρη ἀνυπαρξία (σ.σ. τὴν ἐκλογικὴ καταβαράθρωσι τὸ Ποτάμι τοῦ Σταύρου Θεοδωράκη καὶ τὴν Ἕνωσι Κεντρώων τοῦ Βασίλη Λεβέντη). Οὐδεὶς ἀνέμενε, ὅτι ἕνας πολιτικὸς κάτω τοῦ μετρίου καὶ μὲ τραγικὲς συνέπειες γιὰ τὴν χώρα, θὰ προκαλοῦσε τέτοιους τριγμοὺς στὸ ἐπίσημο πολιτικὸ σκηνικό. Τὸ ὄνομα ὅμως εἶναι πολὺ βαρὺ καὶ αὐτό, ὅπως φαίνεται, ἀρκετὸ γιὰ νὰ ἀλλάξῃ τὰ πράγματα.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ