Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΣ

Ὁ ἐκ Πατρῶν σωτὴρ καὶ μεσσίας Ἀρτέμης Σώρρας κυριαρχεῖ καὶ πάλι στὴν εἰδησεογραφία, μόνο ποὺ αὐτὴν τὴν φορὰ λαμβάνεται σοβαρὰ ὑπ᾽ ὄψει. Ὁ λόγος;  Κάποιος συμπολίτης μας προσκόμισε στὴν ΔΟΥ ἕνα ἔγγραφο ἀπ᾽ αὐτὰ ποὺ κατέχει ὁ Σώρρας (ὑποθέτω κάποια ἀπ᾽ τὰ ὁμόλογα τῆς Τράπεζας τῆς Ἀνατολῆς, συνολικῆς ἀξίας ... 1 τρὶς καὶ κἄτι ψιλῶν), ζητῶντας συμψηφισμὸ τῶν προσωπικῶν χρεῶν του.Τὸ σύστημα - καὶ ὄχι μόνον αὐτό- δὲν ἄφησε ἀνεκμετάλλευτη τὴν χρυσῆ εὐκαιρία, νὰ ταὐτίσῃ δηλαδὴ τὸν Σώρρα μὲ τὸ κίνημα τοῦ ἑλληνικοῦ πολυθεϊσμοῦ, χρησιμοποιῶντας κάποιες ἀστεῖες δηλώσεις του γιὰ τήν ... ἀπολλώνεια τεχνολογία, τὴν ὁποίαν, ὑποτίθεται ὅτι ἐπώλησε ἢ πρόκειται νὰ πωλήσῃ στὴν NASA ἔναντι ἁδρᾶς ἀμοιβῆς. 

Κατ᾽ ἀρχὰς πρέπει νὰ τονισθῆ, ὅτι οὐδέποτε ὁ Ἀρτέμης Σώρρας εἶχε ἢ ἔχει ὁποιαδήποτε σχέσι μὲ τὶς κινήσεις ποὺ ἐπαγγέλλονται ἐπιστροφὴ στὴν πατρώα θρῃσκεία. Δὲν συμμετεῖχε ποτὲ σὲ καμμία τελετή, σὲ καμμία σχετικὴ διάλεξι, σὲ καμμία συζήτησι. Προφανῶς καί, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ᾽ τὸ ἔγγραφο τῆς φωτογραφίας, ἀγνοήθηκε ἀπ᾽ τὴν Ἐκκλησία κι ἔψαξε γιὰ σωσσίβιο στὸν χῶρο μας, στὸν ὁποῖον ὑπάρχουν - δυστυχῶς- καὶ συμπολῖτες μας ἀκροδεξιῶν καὶ ρατσιστικῶν φρονημάτων, ξένων πρὸς αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἐπρέσβευαν οἱ πρόγονοί μας στὴν πλειονότητά τους. 

Στὸ εὔλογο ἐρώτημα, γιατί ἀναφέρομαι σὲ μία γραφικὴ φιγούρα τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς, ὅπως ὁ Ἀρτέμης Σώρρας, ἡ ἀπάντησι εἶναι, ὅτι στὸ Πρὶν τῆς 15ης Ἰανουαρίου, σὲ ἄρθρο τοῦ Νίκου Ξηρουδάκη (σ. 10) διαβάζω τὸ ἑξῆς: ῾῾δὲν εἶναι μακρυὰ ἡ ἐποχὴ ποὺ ἕνας δωδεκαθεϊστής-παγανιστὴς εἶχε φιλοξενήσει ἐπανειλημμένα στὴν ἐκπομπή του πολλὰ γνωστὰ στελέχη τῆς Ἀριστερᾶς, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὸν ἴδιο τὸν Τσίπρα. Κανεὶς ἀπ᾽ αὐτοὺς δὲν ἐνοχλήθηκε ἀπὸ τὶς ἀκραῖες ρατσιστικὲς καὶ ἀκροδεξιὲς ἀπόψεις ποὺ αὐτὸς ἐξέφραζε: ὑπὲρ μιᾶς ἐθνοφυλετικῆς ἀριστοκρατικῆς ἡγεσίας, τῆς ἐνδογαμίας τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, τῆς θανατικῆς ποινῆς, ἀπέλασης τῶν λαθρομεταναστῶν, τῆς ἐπίσημης ἀναγνώρισης τοῦ Δωδεκαθέου στὴν Ἑλλάδα᾽᾽. Ἀπορῶ, μὲ παράπονο, λόγῳ τοῦ ὅτι τὸ Πρὶν ἀποτελεῖ τὴν μία ἀπ᾽ τὶς δύο ἐφημερίδες ποὺ ἀγοράζω: πῶς συνδέεται ὁ πολυθεϊσμός (καὶ ὄχι δωδεκαθεϊσμός, ὅπως λανθασμένα ἀναφέρεται) μὲ τὸν ρατσισμὸ καὶ τὴν ἄκρα δεξιά. Δὲν ἔχει ἀκούσει ὁ συντάκτης γιὰ τὴν ἀθηναϊκὴ δημοκρατία ἢ δὲν ἔχει διακρίνει πτυχὲς τῆς δημοκρατίας στὶς ῾῾συνελεύσεις᾽᾽ τῶν θεῶν τοῦ Ὀλύμπου; Ἤ, μήπως τὸ δικαίωμα στὸν θρῃσκευτικὸ αὐτοπροσδιορισμὸ δὲν ἀποτελεῖ στοιχειῶδες δημοκρατικὸ δικαίωμα, τὸ ὁποῖο ἀρνεῖται νὰ ὑλοποιήσῃ ἀκόμη καὶ ἡ κυβέρνησι τοῦ ΣύΡιζΑ; 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ