ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη᾽᾽ (πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ ἐδάφιο 89c-96d τοῦ Μένωνος γιὰ τὸ μὴ διδακτὸν τῆς ἀρετῆς.Ὁ Σωκράτης θὰ ἀπαντήσῃ στὸν Μένωνα γιὰ τὸ εἴπερ ἀρετὴ ἐπιστήμη ἐστίν (89d), μόνο ποὺ τὸ συνδέει ἀποκλειστικῶς μὲ τὸ διδακτὸν αὐτῆς, ἑπομένως καὶ μὲ τοὺς διδασκάλους καὶ τοὺς μαθητές, λ.χ. τὸν Ἄνυτο, ὁ ὁποῖος γνωρίζει, ἔστω καὶ δυνητικὰ τὸ θέμα. Ὁ Ἄνυτος δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν παραπλανητικὴ ὑπόδειξι τοῦ Σωκράτη γιὰ τοὺς σοφιστές, ὅτι εἶναι δηλαδὴ διδάσκαλοι τῆς ἀρετῆς. Ἀντιθέτως, θεωρεῖ ὅτι διαφθείρουν τοὺς συγγιγνομένους (91c), κατηγορία τὴν ὁποίαν θὰ ἐπαναλάβῃ λίγα χρόνια ἀργότερα στὸ δικαστήριο ἐναντίον τοῦ Σωκράτους. 

Τὰ παραδείγματα τοῦ Θεμιστοκλέους, τοῦ Ἀριστείδου καὶ τῶν ἄλλων πολιτικῶν ἀνδρῶν ποὺ δὲν ἐδίδαξαν στὰ παιδιά τους τὴν πολιτικὴ ἀρετή, καθὼς καὶ ἡ ἀπουσία διδασκάλων καὶ μαθητῶν της, ὁδηγοῦν τὸν διάλογο στὸ μερικὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ ἀρετὴ οὐ διδακτόν.

Διαβάζουμε τὸν Μένωνα τοῦ Ἰ. Πετράκη (Ἑστία, 2016): εἰσαγωγὴ σ. 70-77, κείμενο καὶ ἀπόδοσι καὶ σχόλια 199-272.

Ἐπίσης, ἀπ᾽ τὸ TAYLOR, Ε. Α., Πλάτων, σ. 175-178, ΜΙΕΤ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ