ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη᾽᾽ (πλ. Ψυρρῆ) θὰ συναντηθοῦμε γιὰ νὰ διαβάσουμε καὶ νὰ συζητήσουμε τὸ ἐδάφιο 87c-89c τοῦ Μένωνος.Ἡ συζήτησι περὶ τοῦ διδακτοῦ τῆς ἀρετῆς φαίνεται νὰ ἔχῃ ἐκτραπῆ, καθὼς ὁ Σωκράτης, εἰσάγοντας τὴν ὑποθετικὴ μέθοδο, αἰτεῖται τὴν μειωμένη διερεύνησι τοῦ προβλήματος, λ.χ. γιὰ τὴν ἐγγραφὴ τοῦ τριγώνου σὲ κύκλο ἀπ᾽ τὸ τυχὸν χωρίον στὸ ὀρθογώνιο παραλληλόγραμμο ἢ στὸ τετράγωνο. Ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου ἀπ᾽ τὸ διδακτὸν ἢ ὄχι τῆς ἀρετῆς στὸ ἀγαθὸν αὐτό φαμεν εἶναι τὴν ἀρετὴν καὶ ἀρετὴ δὴ ὠφέλιμόν ἐστιν (87d καὶ 87e), στὸ φρόνησιν ἄρα φαμὲν ἀρετὴν εἶναι (89a).

Διαβάζουμε ἀπ᾽ τὸν Μένωνα τοῦ Ἰ. Πετράκη, ἐκδ. Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας (2016), τὴν εἰσαγωγή (σ. 65-69), τὸ ἀρχαῖο κείμενο καὶ τὴν νεοελληνικὴ ἀπόδοσι καὶ τὰ σχόλια 172-198.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ