ΜΝΗΜΗ ΥΠΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 11 Μαρτίου θὰ τιμήσουμε τὴν Ὑπατία, μὲ πολιτικὸ καὶ θρῃσκευτικὸ μνημόσυνο· ἡ Λ. Κ. Λάβρυς θὰ ἐπιμεληθῇ τοῦ θρῃσκευτικοῦ μέρους τῆς τελετῆς, ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος/Τίμαιος, ἐκ μέρους τῆς Νέας Ἀκαδημείας, θὰ σχολιάσῃ στιγμιότυπα τῆς Agora. Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτησι.
Ἡ Ὑπατία (370-415) ἀποτελεῖ τὴν κορωνῖδα τοῦ ἀλεξανδρινοῦ νεοπλατωνισμοῦ, τῆς σχολῆς δηλαδὴ ποὺ βασίσθηκε στὸ σύστημα τοῦ Πλωτίνου: στὴν ἀιδιότητα τοῦ κόσμου, στὴν τριαδικὴ σύλληψι τοῦ παντός, στὴν ἑρμηνεία τοῦ Πλάτωνος μέσῳ τῶν λογικῶν πραγματειῶν τοῦ Ἀριστοτέλους, στὴν στενότερη σχέσι μεταξὺ φιλοσοφίας καὶ θρῃσκείας καὶ στὴν ἑρμηνεία τῶν Μαθηματικῶν μέσῳ μιᾶς μυστικῆς ὁδοῦ. Τὸ ἔργο της ὑπῆρξε τεράστιο, καθὼς ἀσχολήθηκε μὲ τὰ Ἀριθμητικά (διοφαντικὲς καὶ διτετράγωνες ἐξισώσεις, θεωρία Ἀριθμῶν), τὴν Γεωμετρία (κωνικὲς τομές), τὴν Μηχανική (κατασκευὴ ὑδρομέτρων καὶ ροομέτρων), τὴν Ἀστρονομία (κατασκευὴ ἀστρολάβων) καὶ τὴν Φιλοσοφία (ἑρμηνεία Πλάτωνος καὶ Ἀριστοτέλους).

Ὑπῆρξε θῦμα τοῦ μονοθεϊστικοῦ φανατισμοῦ, ὁ ὁποῖος γιγαντώθηκε μετὰ τὸ διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (313) περὶ δῆθεν ἀνεξιθρῃσκίας, τὴν σύνοδο τῆς Νικαίας (325), τὴν δολοφονία τοῦ Μ. Ἰουλιανοῦ (363) καὶ τὴν ἐν γένει "εἰσβολὴ" τῆς λογικῆς τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας (ὁμοούσιον καὶ ὁμοιούσιον). Ὡς γυναῖκα, ἐνέτεινε τὴν τᾶσι αὐτή· ἄλλως τε ἡ ἑπομένη ἐπιστήμων, ἡ Ἂνν Κονγουαίη (1631-1679) ἐμφανίσθηκε δεκατρεῖς αἰῶνες μετὰ καὶ ὑπέγραψε τὸ βιβλίο της μὲ ἀνδρικὸ ψευδώνυμο "γιὰ λόγους ἀξιοπρεπείας πρὸς τὰ χρηστὰ ἤθη"...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ