ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ

   Τὸ Σάββατο 18 Μαρτίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, θὰ συναντηθοῦμε στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη᾽᾽(πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ τελευταῖο ἀπόσπασμα τοῦ Μένωνος (96d-100c).   Ὁ Σωκράτης θέτει στὸ ἐδάφιο αὐτὸ τὴν διάστασι μεταξὺ ἀληθοῦς (ἢ ὀρθῆς) δόξης (εὐδοξίης), τὴν ὁποίαν κατέχουν οἱ ἐνάρετοι πολιτικοὶ καὶ γνώσεως-ἐπιστήμης· τὸ παράδειγμα τῆς ὁδοῦ τῆς εἰς Λάρισαν (97a) θὰ τοῦ δώσῃ μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ νὰ ἐπισημάνῃ τὴν διάστασι αὐτὴ μεταξὺ τοῦ μεταβᾶντος (φρονοῦντος) καὶ τοῦ μὴ μεταβᾶντος (δοξάζοντος) πρὸς τὴν Λάρισα.
   Ἡ συζήτησι παραμένει σὲ ἀδιέξοδο, παρὰ τὰ μερικὰ συμπεράσματά της (θείᾳ μοίρᾳ ἡμῖν φαίνεται παραγιγνομένη ἡ ἀρετὴ οἷς ἂν παραγίγνηται) διότι, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Σωκράτης στὸ τέλος τοῦ διαλόγου: πρότερον ἐπιχειρήσωμεν αὐτὸ καθ αὑτὸ ζητεῖν τί ποτ ἔστιν ἀρετή (100b).
   Διαβάζουμε τὸν Μένωνα ἀπ᾽ τὶς ἐκδόσεις τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, σὲ εἰσαγωγή (78-82) μετάφρασι κι ἑρμηνευτικὰ σχόλια (273-330) τοῦ Ἰ. Πετράκη.
   Διαβάζουμε ἐπίσης:
ΒΟΥΔΟΥΡΗ Κ. (2000), Πλατωνικὴ φιλοσοφία, σσ. 72.
TAYLOR, E., A. (2009), Πλάτων, σ. 178, ἐκδ. ΜΙΕΤ.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ