Η ΑΘΩΩΣΙΣ ΕΥΦΡΑΙΜ

   Ὁ ἡγούμενος Εὐφραὶμ τῆς ῾῾ἱερᾶς᾽᾽ μονῆς τοῦ Βατοπεδίου ἀθῳώθηκε πανηγυρικὰ πρὸ ἡμερῶν μαζὶ μὲ ὅλα τὰ πολιτικὰ κι ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα φέρονταν, δικαίως καὶ ἀδίκως, ὡς συνεργοί του ἀπ᾽ τὸ 2008 ἕως σήμερα.   Ἐλάχιστοι γνωρίζουν τὴν οὐσία τῆς ὑποθέσεως, ἐνῷ οἱ περισσότεροι ἀναλυτὲς στέκονται στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον παρουσιάσθηκε τὸ θέμα ἀπ᾽ τὰ ΜΜΕ καὶ κάποιους συγκεκριμένους δημοσιογράφους, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ περιβάλλοντος τοῦ Δ. Κοντομηνᾶ, ποὺ εἶχαν ἀναλάβει ἐργολαβικὰ τὴν δυσφήμισι τῆς κυβερνήσεως τοῦ Κ. Καραμανλῆ, δηλαδὴ τὸν Κ. Βαξεβάνη, τὸν Γ. Βλάχο, τὸν Δ. Βερύκιο καὶ τὸν Γ. Ντάσκα.
   Ἡ οὐσία τοῦ σκανδάλου τοῦ Βατοπεδίου ἔγκειται στὸ ὅτι ὁ Εὐφραὶμ ἀντάλλαξε δημόσιες ἐκτάσεις, ἐν προκειμένῳ τὴν λίμνη Βιστωνίδα, θεωρῶντας ὅτι τοῦ ἀνήκει (βάσει χρυσοβούλων τῶν ... Αὐτοκρατόρων τοῦ Βυζαντίου καὶ φιρμανίων τῶν ... Σουλτάνων) μὲ ἀκίνητα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου· ἑπομένως, ὅσοι ἐμπλέκονται καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπο στὴν ὑπόθεσι αὐτή, μὲ πρῶτο καὶ καλλίτερο τὸν ἡγούμενο Εὐφραίμ, εἶναι ἔνοχοι. Τὸ πῶς χρησιμοποιήθηκε τὸ σκάνδαλο εἶναι ἐπίσης γνωστό· λόγῳ τοῦ ὅτι ὁ Κ. Καραμανλῆς δὲν ἐξυπηρέτησε τὸν Δ. Κοντομηνᾶ γιὰ μία ὑπόθεσι τῶν ὁμογενῶν τῆς Ν. Ἀφρικῆς, τὰ κανάλια ἀνέλαβαν ἐργολαβικὰ τὴν πλήρη δυσφήμισι τοῦ Κ. Καραμανλῆ καὶ τῆς κυβερνήσεώς του. Μία δυσφήμισι, ἡ ὁποία συνεχίσθηκε καὶ κατὰ τοὺς πρώτους μῆνες τῆς κυβερνητικῆς θητείας τοῦ ΓΑΠ. 
   Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι λίγο-πολὺ γνωστὰ καί, δυστυχῶς τὸ κοινωνικὸ μαρτύριο ποὺ ἀκολούθησε δὲν φαίνεται νὰ ἔχῃ τέλος.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ