Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2017

ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΦΛΕΓΟΝΤΑΙ, ΗΜΕΙΣ ΑΔΟΜΕΝ

Εικόνα
Ἡ κατάσταση στὰ Βαλκάνια εἶναι εὔφλεκτη, καθὼς ἐξαγριωμένοι  Σκοπιανοί, ὀπαδοὶ τοῦ, ἐθνικιστῆ κατὰ τὴν διεθνῆ κι ἐλεγχόμενη εἰδησεογραφία, Νίκολα Γκρουέφσκι, εἰσέβαλλαν μὲ ἄγριες διαθέσεις στὸ τοπικὸ Κοινοβούλιο, ἐπ᾽ ἀφορμῇ τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου προέδρου τῆς Βουλῆς, ὁ ὁποῖος κατὰ σύμπτωσιν (;) εἶναι Ἀλβανός.


   Φαίνεται, ὅτι τὸ σχέδιο τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, τὸ ὁποῖο ἐσχεδίασαν καὶ ὑπηρετοῦν ἀπὸ κοινοῦ  ΗΠΑ καὶ ΕΕ (Γερμανία) περὶ ἐπαναχαράξεως τῶν συνόρων ἐνεργοποιεῖται ἐκ νέου καὶ λαμβάνει σάρκα καὶ ὀστᾶ. Ἡ Ἀλβανία ἐμφανίζεται ὡς ὁ πιὸ ἰσχυρὸς ῾῾παίκτης᾽᾽ στὴν περιοχή, καθὼς συμμετέχει στὴν διάλυσι τῶν Σκοπίων καὶ στὴν προσάρτησι τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ρίχνοντας καὶ κάποιες κρυφὲς ἢ καὶ φανερὲς ματιὲς στὴν ἑλληνικὴ Ἤπειρο. Οἱ ὑπόλοιπες χῶρες ἔχουν τὰ προβλήματά τους καὶ οἱ ἀσταθεῖς κυβερνήσεις, τῆς Τουρκίας ἐξαιρουμένης παρὰ τὴν πίεσι ποὺ δέχεται ὁ Ἐρντογάν, διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλη.    Ἡ χώρα μας ἐμφανιζόταν ἕως πρό τινος (2009), ὡς ὁ ἰσχυρὸς παίκτης στὴν περιοχή, λόγῳ τῆς πολιτικῆς…

ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Εικόνα
Τὴν Τρίτη 25 Ἀπριλίου, στὶς 7:45 τὸ βράδυ, στὸ πλαίσιο τοῦ 4ου Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου ῾῾Προσωκρατικοὶ Φιλόσοφοι καὶ Ἀριστοτέλης᾽᾽, ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ ἀνακοινώσῃ τὴν ἐργασία του: Σοφίσματα καὶ παραλογισμοὶ στὸν Εὐθύδημο, στὴν αἴθουσα τῆς Πανεπιστημιακῆς Λέσχης (Ἱπποκράτους 15, 4ος ὄροφος).


Ἀκολουθεῖ ἡ περίληψις: στὸν Εὐθύδημο, διάλογο μεταβατικό, μεταξὺ τῆς πρώτης καὶ τῆς δευτέρας περιόδου, ὁ Πλάτων παρουσιάζει εἰκοσιδύο σοφίσματα παρὰ τὴν λέξιν κι ἔξω τῆς λέξεως, κατὰ τὴν τυποποίηση τοῦ Ἀριστοτέλους στοὺς Σοφιστικοὺς ἐλέγχους, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ ἐντυπωσιάσουν τὸ ἀθηναϊκὸ κοινὸ δύο δευτερεύοντες σοφιστὲς ἀπ᾽τοὺς Θουρίους, ὁ Εὐθύδημος καὶ ὁ Διονυσόδωρος. Τὰ σοφίσματα αὐτὰ ἀναπτύσσονται κατὰ τρόπον ἐριστικόν, ἐξ οὗ καὶ οἱ προσδιορισμοὶ τοῦ διαλόγου, ἐριστικὸς καὶ ἀνατρεπτικός, διατυπώνονται δὲ μέσῳ ἐρωτήσεων, οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν τὸν ἐμβρόντητο συνομιλητὴ σὲ μονολεκτική, καταφατικὴ ἢ ἀρνητική, ἀπάντηση κι ἐν τέλει σὲ αὐτοπαγίδευση. Τὸ φιλοσοφικὸ περιεχόμενο τοῦ ἐ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 22 Ἀπριλίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη᾽᾽ (πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ Σωκράτους στὸν Εὐθύδημο (271a-275c). 


   Ὁ Κρίτων συζητεῖ μὲ τὸν Σωκράτη καὶ τὸν ἐρωτᾷ γιὰ τὴν πρὸ ἡμέρας συνάντησί του, στὸ Λύκειον, μὲ τοὺς δύο σοφιστὲς ἀπ᾽ τοὺς Θουρίους, τὸν Εὐθύδημο καὶ τὸν ἀδελφό του Διονυσόδωρο, ἐπακριβῶς: τὴν σοφίαν τοῖν ἀνδροῖν τίς ἐστιν (272d). Οἱ ἴδιοι δηλοῦν, ὅτι διδάσκουν τὴν ἀρετή: ἀρετήν ... οἰώμεθα οἵω τ εἶναι παραδοῦναι κάλλιστ ἀνθρώπων καὶ τάχιστα (273d). Ὁ Σωκράτης τοὺς παραδίδει τὸν Κλεινία, τὸν ἐρώμενο τοῦ Κτησίππου, γιὰ νὰ ἐπιδείξουν τὴν τέχνη τους, τὴν ἐριστικήν, ἡ ὁποία ὅπως θὰ ἀποδειχθῇ εὑρίσκεται στὸν ἀντίποδα τῆς διαλεκτικῆς.    Διαβάζουμε τὸν Πλάτωνος Εὐθύδημον τοῦ Ν. Μ. Σκουτεροπούλου (Ἀθῆναι, 1987).

ΘΑΛΗΣ & ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 22 Ἀπριλίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, θὰ συζητήσουμε μὲ τὸν Στέλιο Μαρίνη, στὸ Καφὲ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, τὸ βιβλίο του: Οἱ περιπέτειες τῶν λέξεων τῶν Μαθηματικῶν στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα(ἐκδ. Ἦτορ, 2016).

   Ὁ Στ. Μαρίνης στὸ πρῶτο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου του παρουσιάζει μία σύντομη ἱστορία τῶν Μαθηματικῶν, τονίζοντας τὴν ἑτυμολογία τῶν Μαθημάτων (σ.σ. τῶν Μαθηματικῶν) ἀπ᾽ τὸ ρῆμα -μανθάνω.     Στὸ δεύτερο κεφάλαιο ἀσχολεῖται μὲ τὴν Ἀριθμητική, τὴν πρώτη ἀπ᾽ τὶς τέσσερις ἐπιστῆμες τῶν Μαθηματικῶν. Τὸ ρῆμα -ἀριθμέω (ἀριθμῶ) σημαίνει κατὰ τὸν Τζάρτζανο: ῾῾ἱκανότητα ἢ ἐπιτηδειότητα ἢ κλῖσιν πρὸς ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον δηλοῖ τὸ πρωτότυπον᾽᾽, ἐνῷ ὁ -ἀριθμὸς ἀπ᾽ τὸ ρῆμα -ἀραρίσκω: τακτοποιῶ. Ἐνδιαφέρουσα θεωρεῖται ἡ παρουσίασι τῶν ἀκεραίων, τῶν ρητῶν κ.λπ. ἀριθμῶν, καθὼς καὶ οἱ σύνθετες ἀπὸ ἀριθμοὺς λέξεις (λ.χ., ἡ τρικυμία).    Στὸ τρίτο κεφάλαιο, τὴν τιμητική της ἔχει ἡ Ἄλγεβρα καὶ οἱ παρετυμολογήσεις της· ἐπίσης, οἱ ἀκολουθίες, οἱ πρόοδοι, οἱ λογάριθμοι καὶ ἡ μουσικὴ μὲ τὶς ἁρμονικὲς π…

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΙ

Εικόνα
Οἱ συμβιβασμοὶ τῆς κυβέρνησης ΣύΡιζΑ-ἈνΕλλ δὲν ἔχουν τελειωμό. Προκειμένου νὰ παραμείνουν στοὺς κυβερνητικοὺς θώκους ὑπογράφουν τὰ πάντα, ὅ,τι τοὺς ὑποβάλλουν οἱ δανειστές. Οἱ ψευτοδιαπραγματεύσεις τοῦ Τσακαλώτου καὶ τοῦ Σταθάκη εἶναι ἄνευ οὐσίας, καθὼς στὸ τέλος οἱ δανειστὲς θὰ ἐπιβάλλουν τὴν θέλησί τους καὶ ἡ κυβέρνησι θὰ ὑποκύψῃ μετὰ θριάμβων.


   Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἔχει συμφωνήσει καὶ στὰ νέα μέτρα· τὰ ἐγνώριζε ἀπ᾽ τὴν στιγμὴ ποὺ ὑπέγραφε ταπεινωμένος τὸ τρίτο μνημόνιο, τὸν Ἰούλιο τοῦ 2015 καὶ δὲν ἐξέφρασε τότε καμμία ἔνστασι. Ἄλλως τε κι αὐτός, ὅπως ὅλοι μας, ἔχει παρακολουθήσει τὸ κατάντημα καὶ τῶν ἄλλων δύο ἐκλεγμένων πρωθυπουργῶν τοῦ Μνημονίου, τοῦ ΓΑΠ καὶ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ.     Τότε, γιατί θέλει νὰ δείχνῃ ὅτι ἀντιστέκεται, ἔστω καὶ προσχηματικά; Διότι, οἱ δανειστὲς βλέποντάς τον νὰ καταρρέῃ δημοσκοπικά, δὲν ἐπιθυμοῦν καμμία συνδιαλλαγὴ μαζί του, ὅπως δὲν ἐπιθυμοῦσαν μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, μετὰ τὶς Εὐρωεκλογὲς τοῦ 2014.     Ὁ πρωθυπουργὸς μιᾶς δῆθεν ἀριστερῆς κυβέρνησης διαφωνεῖ μ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΤΗΝ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 1η Ἀπριλίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη᾽᾽ (πλ. Ψυρρῆ) θὰ συναντηθοῦμε γιὰ νὰ σχεδιάσουμε τὸν τρόπο ποὺ θὰ μελετήσουμε τὸν Εὐθύδημο.


   Ὁ διάλογος αὐτὸς θεωρεῖται ῾῾δίδυμος ἀδελφὸς᾽᾽ τοῦ Μένωνος, καθώς, ἐκτὸς τοῦ ὅτι συνεγράφη κατὰ τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο, τὴν μεταβατικὴ μεταξὺ τῆς πρώτης (νεανικῆς) καὶ τῆς δευτέρας συγγραφικῆς περιόδου, ἐξετάζεται τὸ θέμα τῆς ἀρετῆς ἐν σχέσει μὲ τοὺς ψευδο-διδασκάλους της, τοὺς σοφιστές. Τὰ πρόσωπα ἀλλάζουν· ἀντὶ τοῦ νεαροῦ Θεσσαλοῦ, τοῦ Μένωνος, πρωταγωνιστοῦν δύο ἡλικιωμένοι σοφιστὲς ἀπ᾽ τοὺς Θουρίους, ὁ Εὐθύδημος καὶ ὁ Διονυσόδωρος, οἱ ὁποῖοι διατυπώνουν εἰκοσιδύο σοφίσματα ἔξω τῆς λέξεως καὶ παρὰ τὴν λέξιν, προκειμένου νὰ ἐντυπωσιάσουν τὸ ἀθηναϊκὸ κοινὸ τῆς ἐποχῆς, τὸ ἐθισμένο στὸν ἐριστικὸν λόγον.    Ὁ Εὐθύδημος, παρὰ τὸ πτωχὸ φιλοσοφικό του περιεχόμενο, ἐπηρέασε τὸν Ἀριστοτέλη, δίδοντάς του τὴν πρώτη ὕλη γιὰ τὴν τυποποίησι τῶν σοφισμάτων στοὺς Σοφιστικοὺς ἐλέγχους τοῦ Ὀργάνου. Γι᾽ αὐτὸ καὶ τὸν Εὐθύδημο θὰ τὸν μελετή…