ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΤΗΝ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ

   Τὸ Σάββατο 1η Ἀπριλίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη᾽᾽ (πλ. Ψυρρῆ) θὰ συναντηθοῦμε γιὰ νὰ σχεδιάσουμε τὸν τρόπο ποὺ θὰ μελετήσουμε τὸν Εὐθύδημο.   Ὁ διάλογος αὐτὸς θεωρεῖται ῾῾δίδυμος ἀδελφὸς᾽᾽ τοῦ Μένωνος, καθώς, ἐκτὸς τοῦ ὅτι συνεγράφη κατὰ τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο, τὴν μεταβατικὴ μεταξὺ τῆς πρώτης (νεανικῆς) καὶ τῆς δευτέρας συγγραφικῆς περιόδου, ἐξετάζεται τὸ θέμα τῆς ἀρετῆς ἐν σχέσει μὲ τοὺς ψευδο-διδασκάλους της, τοὺς σοφιστές. Τὰ πρόσωπα ἀλλάζουν· ἀντὶ τοῦ νεαροῦ Θεσσαλοῦ, τοῦ Μένωνος, πρωταγωνιστοῦν δύο ἡλικιωμένοι σοφιστὲς ἀπ᾽ τοὺς Θουρίους, ὁ Εὐθύδημος καὶ ὁ Διονυσόδωρος, οἱ ὁποῖοι διατυπώνουν εἰκοσιδύο σοφίσματα ἔξω τῆς λέξεως καὶ παρὰ τὴν λέξιν, προκειμένου νὰ ἐντυπωσιάσουν τὸ ἀθηναϊκὸ κοινὸ τῆς ἐποχῆς, τὸ ἐθισμένο στὸν ἐριστικὸν λόγον.
   Ὁ Εὐθύδημος, παρὰ τὸ πτωχὸ φιλοσοφικό του περιεχόμενο, ἐπηρέασε τὸν Ἀριστοτέλη, δίδοντάς του τὴν πρώτη ὕλη γιὰ τὴν τυποποίησι τῶν σοφισμάτων στοὺς Σοφιστικοὺς ἐλέγχους τοῦ Ὀργάνου. Γι᾽ αὐτὸ καὶ τὸν Εὐθύδημο θὰ τὸν μελετήσουμε μαζί μὲ τὴν πραγματεία αὐτή.
   Διαβάζουμε τὸν Πλάτωνος Εὐθύδημον τοῦ Ν. Μ. Σκουτεροπούλου (Ἀθῆναι, 1987) καὶ τοὺς Σοφιστικοὺς ἐλέγχους (Κάκτος, τ. 214) σὲ εἰσαγωγὴ καὶ ἀπόδοσι τοῦ Η. Π. Νικολούδη. 
   Χρήσιμη βιβλιογραφία ἀποτελοῦν ἐπίσης τὰ κατωτέρω: 

ΒΟΡΕΑ, Θ. (1972), Λογική, σ. 193-205, ΟΕΔΒ.
BORMANN, K. (2006), Πλάτων, σ. 29-64 καὶ 97-102, Καρδαμίτσας.
DUERING, I. (2000), Ὁ Ἀριστοτέλης, τ. Ι, σ. 119-121 καὶ 158-163, ΜΙΕΤ.
ΛΑΓΙΟΥ, Η., Πλάτωνος Εὐθύδημος, σ. 1-30, Ζαχαρόπουλος.
POPPER, K. (2003), Ἡ ἀνοιχτὴ κοινωνία καὶ οἱ ἐχθροί της, σ. 452-454, Παπαζήσης.
ROSS, D. W. (2001), Ἀριστοτέλης, σ. 90-94, ΜΙΕΤ.
TAYLOR, E. A. (2009), Πλάτων, σ. 123-137.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ