ΘΑΛΗΣ & ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

   Τὸ Σάββατο 22 Ἀπριλίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, θὰ συζητήσουμε μὲ τὸν Στέλιο Μαρίνη, στὸ Καφὲ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, τὸ βιβλίο του: Οἱ περιπέτειες τῶν λέξεων τῶν Μαθηματικῶν στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα (ἐκδ. Ἦτορ, 2016).


   Ὁ Στ. Μαρίνης στὸ πρῶτο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου του παρουσιάζει μία σύντομη ἱστορία τῶν Μαθηματικῶν, τονίζοντας τὴν ἑτυμολογία τῶν Μαθημάτων (σ.σ. τῶν Μαθηματικῶν) ἀπ᾽ τὸ ρῆμα -μανθάνω
   Στὸ δεύτερο κεφάλαιο ἀσχολεῖται μὲ τὴν Ἀριθμητική, τὴν πρώτη ἀπ᾽ τὶς τέσσερις ἐπιστῆμες τῶν Μαθηματικῶν. Τὸ ρῆμα -ἀριθμέω (ἀριθμῶ) σημαίνει κατὰ τὸν Τζάρτζανο: ῾῾ἱκανότητα ἢ ἐπιτηδειότητα ἢ κλῖσιν πρὸς ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον δηλοῖ τὸ πρωτότυπον᾽᾽, ἐνῷ ὁ -ἀριθμὸς ἀπ᾽ τὸ ρῆμα -ἀραρίσκω: τακτοποιῶ. Ἐνδιαφέρουσα θεωρεῖται ἡ παρουσίασι τῶν ἀκεραίων, τῶν ρητῶν κ.λπ. ἀριθμῶν, καθὼς καὶ οἱ σύνθετες ἀπὸ ἀριθμοὺς λέξεις (λ.χ., ἡ τρικυμία).
   Στὸ τρίτο κεφάλαιο, τὴν τιμητική της ἔχει ἡ Ἄλγεβρα καὶ οἱ παρετυμολογήσεις της· ἐπίσης, οἱ ἀκολουθίες, οἱ πρόοδοι, οἱ λογάριθμοι καὶ ἡ μουσικὴ μὲ τὶς ἁρμονικὲς προόδους.
   Στὸ τέταρτο κεφάλαιο, ἡ Γεωμετρία καὶ οἱ βασικές της ἔννοιες, ὅπως τὶς κατέταξε ὁ Εὐκλείδης. Στὸ πέμπτο κεφάλαιο, τὸ ῾῾τέκνον τοῦ γάμου᾽᾽ Ἄλγεβρας καὶ Γεωμετρίας, ἡ Ἀναλυτικὴ Γεωμετρία, στὸ ἕκτο, ἡ Ἀνάλυσι καὶ οἱ ὅροι της καὶ στὸ ἕβδομο, τὰ Σύνολα, οἱ Πιθανότητες καὶ ἡ Στατιστική. Τέλος, στὸ ὄγδοο, ἡ Μαθηματικὴ Λογικὴ καὶ οἱ λέξεις της: ἡ πρότασις, ἡ σύζευξις, ἡ διάζευξις, οἱ ὑπαρξιακοὶ καὶ οἱ καθολικοὶ ποσοδεῖκτες κ.λπ.
   Ὁ Στέλιος Μαρίνης εἶναι Μαθηματικὸς καὶ Μουσικός. Ἐργάσθηκε στὴν Μέση Ἐκπαίδευσι καὶ συνταξιοδοτήθηκε τὸ 2015. Ἔχει ἀναπτύξει πλούσια πολιτιστικὴ καὶ κοινωνικὴ δρᾶσι στὴν Ἐργατικὴ Λέσχη Ν. Σμύρνης.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ