ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

   Τὴν Τρίτη 25 Ἀπριλίου, στὶς 7:45 τὸ βράδυ, στὸ πλαίσιο τοῦ 4ου Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου ῾῾Προσωκρατικοὶ Φιλόσοφοι καὶ Ἀριστοτέλης᾽᾽, ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ ἀνακοινώσῃ τὴν ἐργασία του: Σοφίσματα καὶ παραλογισμοὶ στὸν Εὐθύδημο, στὴν αἴθουσα τῆς Πανεπιστημιακῆς Λέσχης (Ἱπποκράτους 15, 4ος ὄροφος).   Ἀκολουθεῖ ἡ περίληψις: στὸν Εὐθύδημο, διάλογο μεταβατικό, μεταξὺ τῆς πρώτης καὶ τῆς δευτέρας περιόδου, ὁ Πλάτων παρουσιάζει εἰκοσιδύο σοφίσματα παρὰ τὴν λέξιν κι ἔξω τῆς λέξεως, κατὰ τὴν τυποποίηση τοῦ Ἀριστοτέλους στοὺς Σοφιστικοὺς ἐλέγχους, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ ἐντυπωσιάσουν τὸ ἀθηναϊκὸ κοινὸ δύο δευτερεύοντες σοφιστὲς ἀπ᾽τοὺς Θουρίους, ὁ Εὐθύδημος καὶ ὁ Διονυσόδωρος. Τὰ σοφίσματα αὐτὰ ἀναπτύσσονται κατὰ τρόπον ἐριστικόν, ἐξ οὗ καὶ οἱ προσδιορισμοὶ τοῦ διαλόγου, ἐριστικὸς καὶ ἀνατρεπτικόςδιατυπώνονται δὲ μέσῳ ἐρωτήσεων, οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν τὸν ἐμβρόντητο συνομιλητὴ σὲ μονολεκτική, καταφατικὴ ἢ ἀρνητική, ἀπάντηση κι ἐν τέλει σὲ αὐτοπαγίδευση. Τὸ φιλοσοφικὸ περιεχόμενο τοῦ ἐν λόγῳ διαλόγου δὲν θεωρεῖται ἰδιαιτέρως ὑψηλό, παρέχει ὅμως σημαντικὴ πληροφόρηση γιὰ τὴν Σοφιστικὴ τῶν τελῶν τοῦ πέμπτου αἰῶνος καὶ τὶς ἐξωτερικές της συνάφειες μὲ τὸν Ἀντισθένη καὶ τὸν Εὐκλείδη τὸν Μεγαρέα, ἀμφότεροι τοῦ εὐρυτέρου σωκρατικοῦ κύκλου, καθὼς καὶ γιὰ τὴν θέση τῆς ἐπιστήμης τῶν Μαθηματικῶν, ὑπὸ τὴν Διαλεκτική· καὶ τὰ τρία θέματα θὰ ἀντιμετωπισθοῦν μὲ πληρέστερο τρόπο στοὺς διαλόγους τῆς μέσης καὶ τῆς ὡρίμου ἡλικίας (Θεαίτητος, Σοφιστὴς καὶ Πολιτεία), ἐνῷ τὰ σοφίσματα, τὰ παρ᾽ ὁμωνυμίαν, παρὰ τὸ συμβεβηκὸς καὶ παρὰ τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν, θὰ χρησιμεύσουν στὸν Ἀριστοτέλη γιὰ νὰ καθορίσῃ τὸ περιεχόμενο τῆς σοφιστικῆς, ὡς φαινομενης σοφίας καὶ τοῦ σοφιστοῦ ὡς χρηματιστοῦ ἀπὸ φαινομένης σοφίας.
   

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ