ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΪΟΥ

   Τὸ Σάββατο 20 Μάη, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ ἐδάφιο 278e-282e τοῦ Εὐθυδήμου, ἐπακριβῶς τὴν δεύτερη σκηνή, ἐν εἴδει σοβαροῦ διαλείμματος, στὴν ὁποίαν ἀναπτύσσεται τὸ πρῶτο ἥμισυ τῆς σωκρατικῆς ἠθικῆς.


   Ὁ Σωκράτης, χρησιμοποιῶντας τὴν ἀμφισημίαν τῶν ὅρωνὡς ἓν τῶν καταγελάστων (278e) καὶ τὴν προτρεπτικήν, μὲ ἐριστικὴν ἀρχιτεκτονική, πλὴν ὅμως μὲ ἀγαθὴ προαίρεσι (σ.σ. μιὰ εὔστοχη καντιανὴ ἔκφρασι, τὴν ὁποίαν μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ Taylor), ἐρωτᾷ τὸν Κλεινία, περὶ τοῦ εὖ πράττειν καὶ τὸ κατὰ πῶς αὐτὸ συνάπτεται μὲ τὰ ἡμῖν πολλὰ ἀγαθά (279a), ἤτοι μὲ τὸν εὐπορεῖν (279a), τὸ ὑγιαίνειν καὶ τὸ καλὸν εἶναι καὶ τἆλλα κατὰ τὸ σῶμα ... εὐγένειαί γε καὶ δυνάμεις καὶ τιμαί (279b). Ὅμως, ὑπάρχει καὶ ἡ σοφία, ὡς ἐπιστήμη, καθὼς καὶ ἡ προαναφερθεῖσα εὐτυχία (279e) καὶ ἡ εὐπραγία (281b). Ἡ σκηνὴ τελειώνει μὲ τὸ κοινὸ καὶ ἀναπάντητο ἐρώτημα: πότερον διδακτὸν ἢ οὐ διδακτὸν ἡ σοφία (282c), στὸ ὁποῖο θὰ δοθῇ μία πρώτη ἀπάντησι στόν, δίδυμο ἀδελφὸ τοῦ Εὐθυδήμου, διάλογο, στὸν Μένωνα.
   Διαβάζουμε ἀπ᾽ τὸν Πλάτωνος Εὐθύδημον τοῦ Ν.Μ. Σκουτεροπούλου (1987), σσ. 52-69 καὶ ἀπ᾽ τὸν Εὐθύδημον τοῦ Β. ΤΑΤΑΚΗ, σσ. 50-61, Ζαχαρόπουλος· ἐπίσης, ἀπ᾽ τὰ κατωτέρω:

Α.Ε. TAYLOR (2009), Πλάτων, σσ. 127-129, ΜΙΕΤ.
U. von WILLAMOWITZ-MOELENDORFF (2006), Πλάτων, ΙΙ, σσ. 101-122, Κάκτος.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ