Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

   Ἡ ἐκλογικὴ νίκη τοῦ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν στὴν Γαλλία κατέδειξε ὅτι, ἡ Εὐρωκρατία μπορεῖ νὰ ἐκλέξῃ πρόεδρο, ἀκόμη καὶ σὲ μία μεγάλη χώρα, ὁποιονδήποτε ἐπιθυμεῖ· καὶ δὲν ἐννοοῦμε τὴν ἐπιβολή του ἔναντι τῆς Ἀκροδεξιᾶς Μαρὶν Λεπέν, ἀλλὰ κυρίως ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων ὑποψηφίων τῶν παραδοσιακῶν κομμάτων.   Ὁ Μακρόν, ὡς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν στὴν προηγουμένη κυβέρνησι τῶν Σοσιαλιστῶν, ἐπέδειξε ἰδιαίτερο ζῆλο στὴν προώθησι τῶν νεοφιλελεύθερων συνταγῶν στὴν ἀγορὰ ἐργασίας, ἰδιαιτέρως τὶς λεγόμενες εὐέλικτες μορφὲς ἐργασίας· κι ἔν τινι μέτρῳ τὰ κατάφερε. Τὶς ἀπορυθμίσεις αὐτές -καὶ ὄχι μεταρυθμίσεις, ὅπως, ὄχι τυχαῖα, τὶς ἀποκαλοῦν οἱ ἄνθρωποι τῶν ΜΜΕ καὶ οἱ συστημικοὶ πολιτικοί- θὰ προσπαθήσῃ νὰ ὁλοκληρώσῃ, τώρα, ἀπερίσπαστος ἀπὸ δεσμεύσεις. 
   Αὐτὴν τὴν στιγμή (σ.σ. ἀμέσως μετὰ τὶς ἀνούσιες θριαμβολογίες) δὲν μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε, ἐὰν θὰ ἐπιτύχῃ ἢ ὄχι νὰ κατεδαφίσῃ τὸ ἐναπομεῖναν κοινωνικὸ κράτος. Μᾶς προβληματίζει βεβαίως, ὅτι θὰ τὸν ἀντιπολιτεύεται ἡ Μαρὶν Λεπὲν καὶ ὄχι ἕνα ἀριστερὸ κόμμα ποὺ θὰ ὑπερασπίζῃ τὴν ἐργασία, ἐνῷ τὰ ὑπόλοιπα ἐπίσημα κόμματα ἐμφανίζονται περίπου διαλυμένα, ἰδιαιτέρως τό, πλούσιο σὲ πολιτικὴ παράδοσι καὶ ἰσχυροὺς δεσμοὺς μὲ τὴν γαλλικὴ κοινωνία, Σοσιαλιστικὸ Κόμμα. Ὅπως, ὅμως, μᾶς διδάσκει ἡ περίπτωσι τῶν προκατόχων τοῦ Ἀλ. Τσίπρα, ὅποιος προώθησε νεοφιλελεύθερα σχέδια, ἐμφανίσθηκε μὲ ὑπερβολικὴ λαμπρότητα στὴν ἀρχή, ἐξαφανίσθηκε ὅμως, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκλογική του ἧττα, ἀπ᾽ τὴν ἐπίσημη πολιτικὴ σκηνή. Ὀψόμεθα!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ