Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ''ΘΑ ΕΣΚΙΖΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ''

   Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας εἰσῆλθε στὴν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου ἔξωθεν, ὡς αὐτόκλητος σωτήρ, γιὰ νὰ ἀποτρέψῃ τὴν μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ ἀποικία τῆς γερμανικῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ὅπως μετασχηματίσθηκε, τύποις, ἀπ᾽ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2010, κατ᾽ οὐσίαν, ἀπ᾽ τὴν εἴσοδο τῆς χώρας μας στὴν Νομισματικὴ Ἕνωσι.   Ἡ πρωθυπουργία του σημαδεύτηκε τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2015 ἀπ᾽ τὴν ''σκληρὴ'' διαπραγμάτευσι τοῦ Γ. Βαρουφάκη καὶ τὸ δημοψήφισμα τοῦ ΟΧΙ, στὸ ὁποῖο ὁ ἑλληνικὸς λαὸς σὲ μία πρωτοφανῆ ταξικὴ ἀναμέτρησι ἔδειξε τὰ πραγματικά του αἰσθήματα, ἀπορρίπτοντας τὰ τελεσίγραφα καὶ τοὺς ἐκβιασμοὺς τῶν δανειστῶν (ἑταίρων ἢ θεσμῶν κατὰ τὴν εὐρωαριστερὴ φρασεολογία). Ἔκτοτε, ἡ πλήρης ὑποταγή· ἡ ἀντιστροφὴ τοῦ ΟΧΙ σὲ ΝΑΙ καὶ οἱ συνεχεῖς ὑπογραφές, σὲ ὅ,τι ζητοῦσαν οἱ ἑταῖροι.
   Ἐντελῶς φυσιολογικά, τὸ τρίτο μνημόνιο τοῦ Ἰουλίου τοῦ 2015, τὸ διαδέχθηκε τὸ πρόσφατο τέταρτο, στὸ ὁποῖο ψηφίσθηκαν μέτρα ποὺ θὰ ἰσχύουν ἀπ᾽ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2019. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας δὲν εἶπε οὔτε σ᾽ αὐτὸ ὄχι· ἁπλῶς παρακάλεσε τοὺς ἑταίρους, τὰ προληπτικὰ μέτρα νὰ ἰσχύσουν ἀπ᾽ τὸ 2020, σκεφτόμενος πονηρά, ὅτι αὐτὸ θὰ τοῦ ἐξασφάλιζε τὴν παραμονή του στὴν ἐξουσία ἕως τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2019 (σ.σ. μὲ τὰ μέτρα τοῦ νέου μνημονίου ἐν ἰσχύι, ὁ μονοψήφιος ἀριθμὸς στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2019 θὰ εἶναι πολὺ πιθανός).
   Οἱ ἑταῖροι του καὶ δήμιοι τοῦ λαοῦ του δὲν τοῦ ἔκαναν καὶ αὐτὴν τὴν χάρι, διότι ἐπιθυμοῦν τὴν συχνὴ ἐναλλαγὴ τῶν κυβερνήσεων στὶς ἀποικίες. Ἐὰν ὁ Ἀλέξης Τσίπρας εἶχε μελετήσει στοιχειωδῶς τὴν Ἱστορία τῆς Κατοχῆς, θὰ εἶχε διαπιστώσει τὴν μεγάλη ἀλήθεια: ὁ Γεώργιος Τσολάκογλου ἦταν πρωθυπουργὸς ἀπ᾽ τὶς 30/4/1941 ἕως τὶς 2/12/1942, ὁ Κωνσταντῖνος Λογοθετόπουλος ἕως τὶς 7/4/1943 καὶ ὁ Ἰωάννης Ράλλης ἕως τὴν Ἀπελευθέρωσι (12/10/1944). Ἑπομένως, τί περιμένει καὶ τί περιμένουν μαζί του, οἱ σύντροφοι τοῦ παληοῦ ΚΚΕἐσ; 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

''ΘΕΟΙΣ ΣΥΖΗΝ'' ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑ