ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

   Τὸ Σάββατο 24 Ἰουνίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ Καφὲ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ τελευταῖο βιβλίο τοῦ Στάμου Τσιτσώνη: Μία διαφορετικὴ μέρα (Κριτική, 2017).   Ὁ Στάμος Τσιτσώνης, καθηγητὴς Μαθηματικῶν, συνεχίζει τὴν ἔκδοσι διηγημάτων· μετὰ τὸ Χωρὶς Ἀπόδειξι (2014) καὶ τὸν Πετεινὸ νοτίων προαστίων (2016) ἐπανέρχεται στὴν διηγηματογραφία, γράφοντας γιὰ τὴν ἀντίθεσι μεταξὺ λογικῆς καὶ ὀνείρου καὶ πῶς οἱ ἥρωές του ἐπικρατοῦν, ὅταν κατανοοῦν, ὅτι πρέπει νὰ καταπατήσουν τὴν λογικὴ καὶ τοὺς κανόνες της γιὰ νὰ κερδήσουν στοὺς ἀγῶνες τῆς καθημερινότητας. Ὁ Ἀντάρ, ὁ Κλόγκ, ὁ Λαθρακουστὴς κ.ἄ. ἀποτελοῦν τοὺς ἥρωες τῶν εἰκοσιτεσσάρων μικρῶν αὐτοτελῶν ἱστοριῶν του, ἐνῷ στὶς Συμμετρίες (τὸ ἔνατο διήγημα) ὁ ἐξωγήινος Τσὰρλς περιγράφει στὴν σύζυγό του Κάρολ, τὸν νέο πλανήτη ποὺ ἀνακάλυψαν, τὴν Γῆ (!!!) στὴν ὁποίαν ὅλα εἶναι συμμετρικὰ μὲ τὸν δικό τους πλανήτη, πλὴν τῆς τεχνολογικῆς ἐξελίξεως.
   Ὁ Στάμος εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐδίδαξε Μαθηματικὰ ἐπὶ πολλὰ ἔτη στὶς Σχολὲς Μωραΐτη καὶ στὸ Κολλέγιο Ἀθηνῶν. Ἐκτὸς τῶν τριῶν συλλογῶν διηγημάτων, ἔχει μεταφράσει ἀρκετὰ βιβλία Μαθηματικῆς Λογοτεχνίας κι ἔχει συγγράψει ἄρθρα ποὺ ἔχουν δημοσιευθῆ στὸν ἔντυπο καὶ στὸν ἠλεκτρονικὸ τύπο.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ