ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

   Τὸ προσεχὲς Σάββατο 8 Ἰουλίου, στὶς 2:30 τὸ μεσημέρι, στὸ μαγευτικὸ Ἄλσος Προμηθέως τοῦ Λιτοχώρου, θὰ συναντηθοῦμε, ὅπως κάθε χρόνο καὶ θὰ συζητήσουμε γιὰ τὸν ἐριστικὸν λόγον στοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους Μένων κι Εὐθύδημος.   Καὶ οἱ δύο διάλογοι ἀνήκουν στὴν μεταβατική, μεταξὺ τῆς πρώτης καὶ τῆς δευτέρας, συγγραφικὴ περίοδο τοῦ Πλάτωνος καὶ θεωροῦνται δίδυμοι ἀδεφοί,  καθὼς ἔχουν συγγενῆ θεματολογία. Ὁ Πλάτων ἔχει στόχο τοὺς σοφιστὲς καὶ τὴν μεθοδολογία τους, τὴν ἐριστικήν, τὴν ὁποίαν κατατάσσει στὸν ἀντίποδα τῆς διαλεκτικῆς· τέτοιοι εἶναι καὶ ὁ Μένων ὁ Θετταλὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ Εὐθύδημος καὶ Διονυσόδωρος ἀπ᾽ τοὺς Θουρίους τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος. Ὁ μὲν Μένων στιγματίζεται ἀμέσως ἀπ᾽ τὸν Σωκράτη, ὅταν προσπαθῇ νὰ ἀλλάξῃ τὴν δομὴ τοῦ διαλόγου (80e): Μένων, ὁρᾷς τοῦτον ὡς ἐριστικὸν λόγον κατάγεις, οἱ δὲ σοφιστὲς ἀποκαλύπτονται μερικῶς στὴν πρώτη, στὴν τρίτη καί, ἀπολύτως, στὴν πέμπτη σκηνὴ τοῦ Εὐθυδήμου, ὅταν τὰ σοφίσματά τους καταπίπτουν πλήρως καὶ τοὺς καθιστοῦν ἐντελῶς γελοίους.
   Στὸ γνωσιολογικὸ ἐπίπεδο οἱ δύο διάλογοι ἔχουν σοβαρὲς διαφορές· στὸν μὲν Μένωνα διατυπώνονται τρεῖς ἀποτυχημένοι ὁρισμοὶ τῆς ἀρετῆς, στὸν δὲ Εὐθύδημο τὰ περιβόητα σοφίσματα, τὰ ὁποῖα θὰ ἀξιοποιηθοῦν καὶ θὰ τυποποιηθοῦν ἀπ᾽ τὸν Ἀριστοτέλη στοὺς Σοφιστικοὺς ἐλέγχους.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

''ΘΕΟΙΣ ΣΥΖΗΝ'' ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑ