ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

   Ἡ προσωρινὴ διακοπὴ τῆς κυκλοφορίας τῶν ἐντύπων τοῦ ἄλλοτε κραταιοῦ ΔΟΛ καὶ τοῦ Πηγάσου (συμφερόντων Φ. Μπόμπολα), ἡ κρίσι στὸ Mega Channel, τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα τοῦ ὁμίλου Real κ.λπ. ἀναδεικνύουν τὴν κορυφὴ τοῦ παγόβουνου καὶ ἀποκρύπτουν τὸ συνολικὸ πρόβλημα τῆς Ἐνημερώσεως, τὸ ἔλλειμμα ἀξιοπιστίας.

   Τὰ ΜΜΕ δὲν ἦταν προετοιμασμένα γιὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μνημονίου, παρ᾽ ὅτι, τοὐλάχιστον τὰ τοῦ καθεστημένου, τὸ ὑποδέχθηκαν μὲ τυμπανοκρουσίες. Ἀπόδειξι γι᾽ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἡ κατάρρευσί τους, ἡ ὁποία ἦταν ραγδαία. Ἡ διαπίστωσι αὐτὴ ἐπιδέχεται πολλὲς ἀναγνώσεις· πιὸ λανθασμένη θεωρεῖται αὐτὴ ποὺ συνάπτει τὴν κατάρρευσι αὐτὴ μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίσι. 
   Ἂν καὶ δὲν πρέπει νὰ παραγνωρίζωνται οἱ συνέπειες τῆς μειώσεως τῶν εἰσοδημάτων τῶν πολιτῶν, γνώμη μας εἶναι ὅτι οἱ μειωμένοι ἀριθμοὶ κυκλοφορίας τῶν ἐφημερίδων ὀφείλονται στὴν ἀναξιοπιστία τους καὶ στὴν πρόσδεσί τους στὰ μεγάλα οἰκονομικὰ συμφέροντα· ἀμφότερα ἐντάθηκαν τὴν ἐποχὴ τοῦ μνημονίου, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ συνακόλουθη ἐναντίωσι μὲ ὅλες τὶς κοινωνικὲς τάξεις καὶ ὁμάδες, πλὴν τῶν Ὀλιγαρχῶν. Ποιοὶ λοιπὸν θὰ ἀγοράσουν τὸ Βῆμα καὶ τὰ Νέα; Οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι ποὺ πρέπει, κατὰ τοὺς συντάκτες τους, νὰ ἀπολυθοῦν; Οἱ φοιτητὲς ποὺ ὑποβαθμίζουν τὰ ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια; Οἱ καθαρίστριες ποὺ εἰσέπρατταν πέντε χιλιάδες εὐρὼ τὸν μῆνα; Ὅλοι γενικῶς πλὴν τῶν βαρώνων τῶν ΜΜΕ καὶ τῶν Ὀλιγαρχῶν;
   Δυστυχῶς, τὸ μαρτύριο τῶν δημοσιογράφων καὶ τῶν τεχνικῶν τοῦ Τύπου δὲν φαίνεται νὰ ἔχῃ τέλος. Καὶ δὲν θὰ ἔχῃ τέλος, ὅσο ἡ ἀναξιοπιστία τους θὰ μεταφράζεται στὴν κατάρρευσι τῆς κυκλοφορίας τους. Ὁ ὁποιοσδήποτε νέος ἐπενδυτὴς δὲν πρόκειται νὰ ἐπενδύσῃ γιὰ νὰ χάσῃ, ἐξ οὗ καὶ τὰ προβλήματα μὲ τὸν νέο βαρῶνο τοῦ Τύπου, τὸν Εὐάγγελο Μαρινάκη. Τὰ Νέα καὶ τὸ Βῆμα θὰ κυκλοφορήσουν πάλι, μόνο ποὺ ὁ Μαρινάκης θὰ περιμένῃ ἀριθμούς. Ἐὰν δὲν τοὺς δῇ, ἡ σημερινὴ κατάστασι, δηλαδὴ ἡ ἀναστολὴ κυκλοφορίας τους, θὰ εἶναι μόνιμη· δυστυχῶς.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ