ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ

ΖΕΥΣ, ΣΩΤΗΡ, ΝΙΚΗ!   

   Τὸ προσεχὲς Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, θὰ τελεσθῇ τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τῶν Σαλαμινομάχων ἀπὸ τὴν Λ.Κ. Λάβρυς, στὸν Τύμβο (τοποθεσία Παλούκια).   Ἡ ἑορτὴ θὰ εἶναι, κατὰ τὰ συνήθη, θρῃσκευτικὴ καὶ πολιτική· τὸ θρῃσκευτικὸ μέρος τῆς τελετῆς τοῦ μνημοσύνου θὰ ἐπιμεληθῇ ἡ Λ.Κ. Λάβρυς, ἐνῷ ὁ, ἐκ τῶν διοργανωτῶν, Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ ἀναφερθῇ στὰ πρὸ καὶ κατὰ τὴν ναυμαχία ὑπερφυσικὰ φαινόμενα ποὺ περιγράφει ὁ Ἡρόδοτος καὶ τὰ ὁποῖα ἐσήμαναν τὴν μεγάλη ἑλληνικὴ νίκη. Θὰ ἐπισημανθῇ ἰδιαιτέρως ἡ σύνδεσι τῆς Σαλαμίνας ἀφ᾽ ἑνὸς μὲ τὴν θυσία τῶν Θερμοπυλομάχων, ἡ ὁποία ἀνέβασε στὰ ὕψη τὸ ἠθικὸ τοῦ στρατοῦ, ἀφ᾽ ἑτέρου μὲ τὴν Ἐλευσῖνα καὶ τὰ μυστήριά της, καθὼς τὸ ἔτος -480 σημαδεύτηκε ἀπὸ τὴν μὴ τέλεσι τῶν Μεγάλων Μυστηρίων· ἐπίσης, μὲ τοὺς Δελφοὺς καὶ τὴν πολιορκία τους ἀπὸ τοὺς Πέρσες, ἐπὶ προφήτου Ἀκηράτου, τὸν λοξὸ χρησμὸ τῆς Πυθίας γιὰ τὰ ἀπόρθητα ξύλινα τείχη καὶ τὴν θεϊκὴ Σαλαμῖνα, τὸν ὁποῖον κατάφερε νὰ ἑρμηνεύσῃ ὀρθῶς ὁ Θεμιστοκλῆς καὶ νὰ ταὐτοποιήσει τὰ τείχη αὐτὰ μὲ τὶς τριήρεις, τὴν νέα πατρίδα, ποὺ ἔδωσαν τὴν μεγάλη νίκη στὸν ἀθηναϊκὸ στόλο κι ἐξασφάλισαν τὴν κυριαρχία στὸ Αἰγαῖο κατὰ τὶς ἑπόμενες δεκαετίες: τεῖχος Τριτογενεῖ ξύλινον διδοῖ εὐρύοπα Ζεύς, μοῦνον ἀπόρθητον τελέθειν ... Ὦ θείη Σαλαμίς, ἀπολεῖς δὲ σὺ τέκνα γυναικῶν (Ἡροδότου Ἱστοριῶν, Πολύμνια, 141). Ὑπενθυμίζουμε, τὴν φωνὴ τοῦ μυστικοῦ Ἰάκχου καὶ τὸν κονιορτόν, τὰ ὁποῖα ἔδειξαν στοὺς ἐξορίστους στὴν περσικὴ αὐλή, τὸν Ἀθηναῖο Δικαῖο καὶ τὸν Σπαρτιάτη Δημάρατο, τὸν νικητὴ τῆς ναυμαχίας (Ἡροδότου ἹστοριῶνΟὐρανία, 65). Ἀναφορὰ θὰ ὑπάρξῃ ἐπίσης καὶ στοὺς τοπικοὺς ἥρωες, τοὺς ἐξ Αἰγίνης Αἰακίδας συμμάχους, τὸν Τελαμῶνα, τὸν Αἴαντα καὶ τὸν Κηχρέα, τὰ φάσματα τῶν ὁποίων καθωδήγησαν τὸν ἑλληνικὸ στόλο πρὸς τὴν μεγάλη νίκη, ἀπαγορεύοντας κατ᾽ ἀρχὰς τὴν ὁποιαδήποτε ὑποχώρησι: ὦ δαιμόνιοι, μέχρι κόσου ἔτι πρύμνην ἀνακρούεσθε; (84) Τῆς ναυμαχίας εἶχαν προηγηθῆ τὰ θλιβερὰ γεγονότα στὴν πόλι τῶν Ἀθηνῶν, ἡ καταστροφὴ τῶν ἀγαλμάτων καὶ τῶν ναῶν τῶν θεῶν· καὶ ἡ καταστροφὴ αὐτὴ συνέβαλε τὰ μέγιστα στὴν μεγάλη νίκη: τὸ ἱρὸν συλήσαντες, ἐνέπρησαν πᾶσαν τὴν ἀκρόπολιν (53). 
   Γράφει ἐπὶ τοῦ θέματος ὁ Πέτρος Χάρης στὸ Παληοὶ καὶ σημερινοὶ ἀγῶνες: "μόνοι μάχονται, θέλω νὰ πῶ ἀβοήθητοι ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὄχι ὅμως καὶ λησμονημένοι ἀπ᾽ τὸν θεὸ καὶ τὶς δυνάμεις τοῦ οὐρανοῦ. καὶ κάθε φορά, ὁ πόλεμος τῶν Ἑλλήνων ὑψώνεται σὲ ἀπίστευτο παραμύθι, μὲ ἥρωες ποὺ ζοῦν κι ἀναπνέουν κοντά μας καὶ μὲ σκιὲς ποὺ στὴν κρίσιμη ὥρα γίνονται ὁλόσωμοι κι ἀσυγκράτητοι πολέμαρχοι κι ἔπειτα, ὅταν περάσῃ ἡ ὀχλοβοὴ τῆς μάχης γυρίζουν στὸν δικό τους κόσμο κι ἀφήνουν τὸν Ἕλληνα στρατιώτη νὰ ψάχνῃ πάνω στὴν ματωμένη γῆ γιὰ νὰ βρῇ τὰ χνάρια ἀπὸ τὸ πέρασμά τους"
   Γιὰ τοὺς μὴ γνωρίζοντες τὴν τοποθεσία διεξαγωγῆς τοῦ μνημοσύνου θὰ ὑπάρξῃ προσυγκέντρωσι στὸ λιμάνι τῆς Σαλαμίνας στὶς 5:30 τὸ ἀπόγευμα.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

''ΘΕΟΙΣ ΣΥΖΗΝ'' ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑ