Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 4 Νοεμβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26), ὁ πανεπιστημιακὸς Δημήτρης Μούρμουρας θὰ μᾶς παρουσιάσῃ τὸ β´ μέρος τῶν Σοφιστικῶν ἐλέγχων.


Ἡ πραγματεία αὐτὴ τοῦ Ἀριστοτέλους, ἡ ὁποία στὴν Βιβλιογραφία ἀναφέρεται καὶ ὡς ἔνατο βιβλίο τῶν Τοπικῶν, γιὰ νὰ τονισθῇ ἡ συνέχειά τους, ἀποτελεῖ μᾶλλον τὸ τέταρτο, κατὰ χρονικὴ σειρὰ συγγραφῆς, βιβλίο τοῦ Ὀργάνου, μετὰ τὶς Κατηγορίες, τὸ ΠερὶἙρμηνείας καὶ τὰ Τοπικά, τὰ ὁποῖα, ὑπὸ μίαν ἔννοιαν, προϋποθέτει, ἐνῷ  φαίνεται, ὅτι ὁ Σταγιρίτης ἔχει κατὰ νοῦν, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἀκόμη συγγράψει τὰ Ἀναλυτικά (Ing. Duering, Ἀριστοτέλης, τ. Ι, σ. 119-120).     Ὁ Ἀριστοτέλης δηλώνει εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὶς προθέσεις του, τόσον γιὰ τοὺς Σοφιστὲς ὅσο καὶ γιὰ τοὺς συλλογισμούς των (παραλογισμοὶ ἢ σοφίσματα), καθὼς καὶ γιὰ τὴν μέθοδό τους, τὴν ἐριστικήνπερὶ δὲ τῶν σοφιστικῶν ἐλέγχων καὶ τῶν φαινομένων μὲν ἐλέγχωνὄντων δὲ παραλογισμῶν ἀλλ᾽ οὐκ ἐλέγχωνλέγωμεν ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν ἀπὸ τῶν πρώτων (164a, 19-21) καὶ ἔστι γὰρ ἡ σοφιστικ…

ΤΟ ῾'ΟΧΙ'' ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Εικόνα
Τὴν 28η Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, ἡ χώρα μας εἰσῆλθε στὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ κατέγραψε τὴν πρώτη νίκη ἐπὶ τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονα· ἡ δεύτερη νίκη ἦλθε δυόμισυ χρόνια μετά, στὸ Στάλινγκραντ (31 Ἰανουαρίου 1943), μὲ τὴν παράδοσι τῆς 6ης Στρατιᾶς τοῦ Φρ. Παόυλους στὸν Κόκκινο Στρατό. Λόγῳ τῆς μεγάλης νίκης τοῦ στρατοῦ μας στὰ βουνὰ τῆς Πίνδου, εἴμαστε ἡ μοναδικὴ χώρα ποὺ ἑορτάζει τὴν ἔναρξι τοῦ πολέμου καὶ ὄχι τὴν λῆξι του, ὅπως ὅλες οἱ λοιπὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες.


   Στὸ ἐρώτημα, ποιὸς εἶπε τὸ ΟΧΙ, ὁ δικτάτωρ Ἰ. Μεταξᾶς ἢ ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς στὴν Ἀλβανία, ἡ ἀπάντησι πρέπει νὰ εἶναι πολὺ προσεκτική. Ὁ Ἰ. Μεταξᾶς διορίσθηκε δικτάτωρ τὴν 4η Αὐγούστου 1936, ἀπὸ τὸν βασιληᾶ Γεώργιο, γιὰ νὰ στρατιωτικοποιήσῃ τὴν χώρα ὑπὲρ τῶν Ἀγγλογάλλων, οἱ ὁποῖοι ἔβλεπαν, ὅτι ὁ πόλεμος γιὰ τὸ ξαναμοίρασμα τῶν σφαιρῶν ἐπιρροῆς ἦταν πρὸ τῶν θυρῶν καὶ ἤθελαν τὴν χώρα μας μαζί τους. Ὁ στρατός μας ἦταν, ὄντως, σὲ πολὺ καλὴ κατάστασι καὶ αὐτὸ ἀπεδείχθη ὄχι μόνο ἀπὸ τὶς νίκες στὴν Ἀλβανία ἐπὶ τῶν Ἰταλῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ …

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 21 Ὀκτωβρίου, στὶς 5:00 τὸ ἀπόγευμα (ἐκτάκτως γι᾽αὐτὴν τὴν συνάντησι), στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26, β´ ὄροφος, πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸν ἐπίλογο τοῦ Εὐθυδήμου (304b-τέλος).

   Οἱ σοφιστικὲς ἐπιδείξεις ἔχουν τελειώσει καὶ ἡ γελοιοποίησι τῶν δύο δευτερευόντων σοφιστῶν ἀπ᾽ τοὺς Θουρίους, τοῦ Εὐθυδήμου καὶ τοῦ Διονυσοδώρου, ἔχει καταστῆ πλήρης, καθὼς ἡ ἐπιχειρηματολογία τους καὶ ἡ ἐριστική των μέθοδος τοὺς ὡδήγησε στὴν κατάρρευσι, ἰδιαιτέρως γιὰ ὅσα εἶπαν στὴν πέμπτη σκηνή. Ὁ Σωκράτης μὲ τὸν Κρίτωνα θὰ κλείσουν τὸν διάλογο, ὑπενθυμίζοντας τὴν βασικὴ διαφορὰ μεταξὺ φιλοσοφίας καὶ σοφιστικῆς: τὸν χρηματισμὸ τοῦ διδασκάλου ἀπ᾽ τὸν μαθητή του ἢ ὅπως διατυπώνεται: διδάξαι τὸν ἐθέλοντἀργύριον διδόναι (304c)· τὸ τελευταῖο ἐπισημαίνεται ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη στοὺς Σοφιστικοὺς ἐλέγχους περὶ τῆς σοφιστικῆς καὶ τοῦ σοφιστῆ, ὡς χρηματιστοῦ ἀπὸ φαινομένης σοφίας (165a, 22-23).     Στὸν διάλογο ὑπεισέρχεται ἐξαίφνης κάποιος ἀνώνυμος συγγραφεὺς δικανικῶν λ…

ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 21 Ὀκτωβρίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ Καφὲ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ βιβλίο τῆς Yoko Ogawa: Ὁ ἀγαπημένος μαθηματικὸς τύπος τοῦ Καθηγητῆ (ἐκδ. Ἄγρα).

   Στὸ βιβλίο αὐτό, τὸ ἕβδομο μετεφρασμένο στὴν γλῶσσα μας, ἡ Ὀγκάουα περιγράφει τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἑνὸς σπουδαίου καθηγητῆ Μαθηματικῶν, ὁ ὁποῖος λόγῳ ἑνὸς αὐτοκινητιστικοῦ δυστυχήματος θυμᾶται μόνο τὰ μαθηματικὰ θεωρήματα ποὺ ἔχει ὁ ἴδιος ἀποδείξει. Ἡ ζωή του ἀλλάζει καὶ γίνεται συναρπαστική, ὅταν, μετὰ ἀπὸ προτροπή του, ἡ οἰκονόμος του τοῦ γνωρίζει τὸν δεκάχρονο γιό της· παίζουν μεταξύ τους μὲ μαθηματικοὺς γρίφους, τοὺς ὁποίους ἀντλεῖ ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία γέννησής της κ.λπ.    Τὸ βιβλίο κυκλοφορήθηκε στὴν Ἰαπωνία τὸ 2004 κι ἐκέρδησε τὸ βραβεῖο Γιομιούρι, τὸ βραβεῖο τῶν Ἰαπώνων βιβλιοπωλῶν καὶ προσφάτως, τὸ βραβεῖο τῆς Ἑταιρείας Μαθηματικῶν· στὴν ἑλληνικὴ μεταφράσθηκε ἀπὸ τὸν Π. Εὐαγγελίδη (2010).

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΤΗΝ 7η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 7 Ὀκτωβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26, Πλ. Ψυρρῆ), ὁ Πανεπιστημιακὸς διδάσκαλος Δημήτρης Μούρμουρας θὰ παρουσιάσῃ τοὺς Σοφιστικοὺς ἐλέγχους τοῦ Ἀριστοτέλους (πρῶτο μέρος).


   Ἡ πραγματεία αὐτὴ τοῦ Ἀριστοτέλους, ἡ ὁποία στὴν Βιβλιογραφία ἀναφέρεται καὶ ὡς ἔνατο βιβλίο τῶν Τοπικῶν, γιὰ νὰ τονισθῇ ἡ συνέχειά τους, ἀποτελεῖ μᾶλλον τὸ τέταρτο, κατὰ χρονικὴ σειρὰ συγγραφῆς, βιβλίο τοῦ Ὀργάνου, μετὰ τὶς Κατηγορίες, τὸ ΠερὶἙρμηνείας καὶ τὰ Τοπικά, τὰ ὁποῖα, ὑπὸ μίαν ἔννοιαν, προϋποθέτει, ἐνῷ  φαίνεται, ὅτι ὁ Σταγιρίτης ἔχει κατὰ νοῦν, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἀκόμη συγγράψει τὰ Ἀναλυτικά (Ing. Duering, Ἀριστοτέλης, τ. Ι, σ. 119-120).     Ὁ Ἀριστοτέλης δηλώνει εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὶς προθέσεις του, τόσον γιὰ τοὺς Σοφιστὲς ὅσο καὶ γιὰ τοὺς συλλογισμούς των (παραλογισμοὶσοφίσματα), καθὼς καὶ γιὰ τὴν μέθοδό τους, τὴν ἐριστικήν: περὶ δὲ τῶν σοφιστικῶν ἐλέγχων καὶ τῶν φαινομένων μὲν ἐλέγχων, ὄντων δὲ παραλογισμῶν ἀλλοὐκ ἐλέγχων, λέγωμεν ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν ἀπὸ τῶν π…