ΤΟ ῾'ΟΧΙ'' ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

   Τὴν 28η Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, ἡ χώρα μας εἰσῆλθε στὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ κατέγραψε τὴν πρώτη νίκη ἐπὶ τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονα· ἡ δεύτερη νίκη ἦλθε δυόμισυ χρόνια μετά, στὸ Στάλινγκραντ (31 Ἰανουαρίου 1943), μὲ τὴν παράδοσι τῆς 6ης Στρατιᾶς τοῦ Φρ. Παόυλους στὸν Κόκκινο Στρατό. Λόγῳ τῆς μεγάλης νίκης τοῦ στρατοῦ μας στὰ βουνὰ τῆς Πίνδου, εἴμαστε ἡ μοναδικὴ χώρα ποὺ ἑορτάζει τὴν ἔναρξι τοῦ πολέμου καὶ ὄχι τὴν λῆξι του, ὅπως ὅλες οἱ λοιπὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες.   Στὸ ἐρώτημα, ποιὸς εἶπε τὸ ΟΧΙ, ὁ δικτάτωρ Ἰ. Μεταξᾶς ἢ ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς στὴν Ἀλβανία, ἡ ἀπάντησι πρέπει νὰ εἶναι πολὺ προσεκτική. Ὁ Ἰ. Μεταξᾶς διορίσθηκε δικτάτωρ τὴν 4η Αὐγούστου 1936, ἀπὸ τὸν βασιληᾶ Γεώργιο, γιὰ νὰ στρατιωτικοποιήσῃ τὴν χώρα ὑπὲρ τῶν Ἀγγλογάλλων, οἱ ὁποῖοι ἔβλεπαν, ὅτι ὁ πόλεμος γιὰ τὸ ξαναμοίρασμα τῶν σφαιρῶν ἐπιρροῆς ἦταν πρὸ τῶν θυρῶν καὶ ἤθελαν τὴν χώρα μας μαζί τους. Ὁ στρατός μας ἦταν, ὄντως, σὲ πολὺ καλὴ κατάστασι καὶ αὐτὸ ἀπεδείχθη ὄχι μόνο ἀπὸ τὶς νίκες στὴν Ἀλβανία ἐπὶ τῶν Ἰταλῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν θρυλικὴ ἀντίστασι τῶν ὀχυρῶν, τὸν Μάρτιο τοῦ 1941 στὸν γερμανικὸ στρατό, κἄτι τὸ ὁποῖο ἀναγνώρισε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Χῖτλερ σὲ εἰδικὴ ὁμιλία του στὸ Ράιχσταγκ. Στὶς φωτογραφίες τῆς ἐποχῆς παρατηροῦμε τὸ μοναδικὸ φαινόμενο· τοὺς στρατιῶτες μας νὰ πηγαίνουν στὸν πόλεμο κυριολεκτικὰ "μὲ τὸ χαμόγελο στὰ χείλη".
   Τὸ ἑλληνικὸ κεφάλαιο εἶχε πάρει, ὅμως, τὶς ἀποφάσεις του, ὅπως καὶ σήμερα καί, σύσσωμο σχεδὸν στρατεύθηκε στὸ πλευρὸ τῆς Ναζιστικῆς Γερμανίας, ἐπιλέγοντας τὸ ΝΑΙ. Αὐτὸ φάνηκε λίγους μῆνες μετά, ὅταν οἱ Γερμανοὶ κατέλαβαν τὴν Ἑλλάδα καὶ συνεργάσθηκαν πλήρως, δίνοντας σημαντικὰ προνόμια στὴν ντόπια ἐπιχειρηματικὴ ἐλίτ. Ὁ Ναζισμὸς δὲν ἦταν ἕνα ἄλλο πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ σύστημα, ὅπως προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν, ἀλλὰ μία πολιτική, ἡ πιὸ ἀκραία ἔστω, τοῦ γερμανικοῦ κεφαλαίου. Κάποιους τοὺς ἔπεισε τότε, τοὺς πείθει καὶ τώρα. Τὸ ΟΧΙ θὰ παραμένῃ πάντοτε ἐπίκαιρο καὶ θὰ ἔχῃ τοὺς ἴδιους ἀποδέκτες.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

''ΘΕΟΙΣ ΣΥΖΗΝ'' ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑ