ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

   Τὸ Σάββατο 13 Ἰανουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ) ἀρχίζουμε τὰ σεμινάρια στὸ Ὄργανον· ἀρχίζουμε μὲ τὶς Κατηγορίες, ἐπὶ τῶν ὁποίων εἰσηγεῖται ὁ Δημήτρης Μούρμουρας.   Οἱ Κατηγορίες, γνωστὲς κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴ περίοδο καὶ ὡς  Πρὸ τῶν Τόπων, ἀποτελοῦν τὴν πρώτη καὶ τὴν πλέον πολυδιαβασμένη, ἀπὸ τὶς ἕξι, πραγματεία τοῦ Ὀργάνου· οἱ ὑπόλοιπες εἶναι οἱ ἑξῆς: Περὶ ἑρμηνείας, Ἀναλυτικῶν πρότερα, Ἀναλυτικῶν ὕστερα, Τοπικὰ καὶ Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι. Ἐν περιλήψει, ὁ Ἀριστοτέλης στὸ ἐγχειρίδιο αὐτὸ διαλεκτικῆς προπαιδείας (Π. Καλλιγᾶς, σ. 20) ἀρχίζει μὲ τὴν διάκρισι μεταξὺ τῶν ὁμωνύμων, τῶν συνωνύμων καὶ τῶν παρωνύμων. Στὸ δεύτερο κεφάλαιο, εἰσηγεῖται τὶς κατηγορήσεις τῶν ὄντων καθὑποκειμένου καὶ ἐν ὑποκειμένῳ, ἐνῷ στὸ τρίτο κεφάλαιο κλείνει τὸ θέμα τῶν κατηγορήσεων γενικῶς, γιὰ νὰ ἀρχίσῃ τὴν πραγμάτευση τῶν κατηγοριῶν στὰ ἑπόμενα: ἡ οὐσία ἀποτελεῖ τὴν πρώτη καὶ πιὸ βασικὴ κατηγορία· ἀκολουθοῦν τὸ ποσόν, τὸ ποιόν, τὸ πρός τι, τὸ ποῦ, τὸ πότε, τὸ ἔχειν, τὸ κεῖσθαι, τὸ ποιεῖν καὶ τὸ πάσχειν.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΛΛΙΓΑ Π. (2011), Ἀριστοτέλους Κατηγορίαι, Νῆσος.
ΧΡΟΝΗ Ν. (1975), Τὸ πρόβλημα τῶν Κατηγοριῶν ἐν τῇ φιλοσοφίᾳ τοῦ Ἀριστοτέλους, Βιβλιοθήκη Σ. Σαριπόλου.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ-ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΙΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ