Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2018

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ (21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 21 Ἀπριλίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, ἐπανερχόμαστε στὸν Φαῖδρον· διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ ἐδάφιον 246a-257b, στὸ ὁποῖο ὁ Σωκράτης ἀφηγεῖται τὸν μῦθο τῆς ψυχῆς.

   Ὁ Σωκράτης ἔχει ἤδη ἀποπειραθῆ νὰ ἀποδείξῃ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, συνδέοντάς την μὲ τὴν κίνησιν καὶ τώρα προχωρεῖ πρὸς τὴν ἀπεικόνισί της, ἀφηγούμενος τὸν μῦθο τῆς παλινῳδίας· ἡ ψυχὴ ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη ἐνδυθῆ τὴν σάρκα (Taylor, σ. 357) μοιάζει μὲ ἕνα φτερωτὸ ζεῦγος ἵππων καὶ ἕναν ἡνίοχο: ἐοικέτω δὴ συμφύτῳ δυνάμει ὑποπτέρου ζεύγους τε καὶ ἡνιόχου (246a) καὶ ἐπτερωμένη μετερεωπορεῖ (246c), ἀκολουθῶντας στὰ ἅρματα τῶν θεῶν. Οἱ παραστάσεις αὐτὲς ἀπὸ τὸν θεῖο κόσμο καὶ τὸ κάλλος του, καθὼς καὶ ἡ συμπόρευσί της μὲ τὸν θεό της, ἔχουν ἐντυπωθῆ ἐντός της καὶ συνιστοῦν τὴν ἀνάμνησιν (249c), τὴν γνωστικὴ διαδικασία, τὴν ὁποίαν συναντήσαμε στὸν Μένωνα καὶ στὸν Φαίδωνα. Ἡ ἀνάμνησις τοῦ κάλλους αὐτοῦ εὐθύνεται γιὰ τὴν τετάρτη μανία (249d), τὴν ἐρωτικὴ καὶ τὸ συνώνυμον πάθος (252b). Ἐπανερχόμενος στοὺς ἵππους, τονίζει τὴν ἰ…

ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΙΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 21 Ἀπριλίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο, διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸν Τελευταῖο πανεπιστήμονα τοῦ Donal O' Shea (Τραυλός, 2017) γιὰ τὸν Ἁνρὺ Πουανκαρὲ καὶ τὴν εἰκασία του, ἐπακριβῶς τὸ δεύτερο μέρος (ἀπὸ τὴν σ. 193).

   Οἱ τοπολογικὲς ἐργασίες τοῦ Πουανκαρέ, οἱ μεγάλοι μαθηματικοὶ τοῦ 20οῦ αἰῶνα (Μινκόφσκι, Κλάιν, Χῖλμπερτ κ.ἄ), οἱ φιλόδοξοι μαθηματικοὶ ποὺ προσπάθησαν, ἀλλὰ ἀπέτυχαν νὰ ἐπιλύσουν τὴν εἰκασία του, στὴν Εὐρώπη, στὴν Ρωσσία καὶ στὶς ΗΠΑ, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ἡμέτερος Χρῆστος Παπακυριακόπουλος ἕως τὸν Γκριγκόρι Πέρελμαν, ποὺ στὶς 11 Νοεμβρίου τοῦ 2002 ἀπέστειλε ἠλεκτρονικὰ τὶς πρῶτες του ἐργασίες γιὰ τὴν περιβόητη εἰκασία, ἀποτελοῦν τὸ δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου.     Ὁ O' Shea ἐσπούδασε Μαθηματικὰ στὸ Harvard καὶ στὸ Queen (Ὀντάριο). Ἐδίδαξε Τοπολογία καὶ διετέλεσε Πρύτανις στὸ Mount Holyoke τῆς Μασαχουσέτης. Διορίσθηκε Πρόεδρος (2012) στὸ New College τῆς Φλώριδας.