Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2018

ΙΟΥΛΙΑΝΕΙΑ (ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 23 Ἰουνίου, στὶς 8:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Λόφο τοῦ Φιλοπάππου (πλ. Πικιώνη) θὰ τελέσουμε τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ Ἰουλιανοῦ καὶ τοῦ Πλήθωνος, τῶν δύο τελευταίων ὑπερασπιστῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Πρὸ τῶν Ἰουλιανείων, στὶς 7:30μ.μ., θὰ τελεσθοῦν τὰ Σκιροφόρια.

   Ὁ Ἰουλιανός, πιὸ γνωστὸς ὡς Παραβάτης, διότι ἀρνήθηκε τὸ χριστιανικὸ βάπτισμα, γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολι (331) καὶ πέθανε, δολοφονημένος, ἔξω ἀπὸ τὴν Κτησιφῶντα, τὴν πρωτεύουσα τῆς περσικῆς Αὐτοκρατορίας (363). Ἦταν τυχερὸς στὴν ἀτυχία του, διότι ἔλαβε ἑλληνικὴ παιδεία, ἔχοντας ἐξαίρετους διδασκάλους, τόσο κατὰ τὴν παιδικὴ ἡλικία του στὸ Μάκελλον τῆς Καππαδοκίας (Μαρδόνιος ὁ Σκύθης) ὅσο καὶ κατὰ τὴν ἐφηβικὴ στὴν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας (Λιβάνιος, Πρῖσκος, Μάξιος ὁ Ἐφέσσιος). Τὸ 355 μεταβαίνει στὴν Ἀθήνα καὶ μυεῖται στὰ Μεγάλα Μυστήρια, ἐνῷ διδάσκεται τὸν Νεοπλατωνισμὸ τοῦ Ἰαμβλίχου ἀπὸ τὸν Πρῖσκο, διάδοχο στὴν Ἀκαδημεία. Στὸ τέλος τῆς ἴδιας χρονιᾶς καί, καθὼς ὁ ἐξάδελφός του Κωνστάντιος ἔχει δολοφονήσει τὸν ἀδελφό του Γ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ (6 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 6 Ἰουνίου, στὶς 6:00μ.μ., στὸ Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου (Πανεπιστημίου 12), ὁ Δημήτρης Μούρμουρας θὰ ὁλοκληρώσῃ τὸν ἐφετεινὸ κύκλο τοῦ Ὀργάνου.

   Οἱ Κατηγορίες ἀπετέλεσαν τὸν πρῶτο σταθμὸ αὐτῆς τῆς δύσκολης πορείας καὶ δὲν μπορεῖ, παρὰ νὰ εἴμαστε χαρούμενοι, ποὺ σήμερα τὶς ὁλοκληρώνουμε, διαβάζοντας τὴν τελευταία ἑνότητα, ἐπακριβῶς τὰ λεγόμενα Postpraedicamenta (11b, 15- 15b, 32). Μὲ ποιὰ θέματα ἀσχολεῖται ὁ Ἀριστοτέλης στὰ κεφάλαια αὐτά; Κατ᾽ ἀρχὰς μὲ τὸ ἀντικεῖσθαι, μετὰ μὲ τὸ πρότερον, τὸ ἅμα καί, ἐν τέλει μὲ τὴν κίνησιν.    Διαβάζουμε ἀπὸ τὶς Κατηγορίες τοῦ Π. Καλλιγᾶ, ἐκδ. νῆσος, σσ. 86-111.