Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2018

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ

Εικόνα
Ἡ χώρα μας καίγεται γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ καὶ ἐμεῖς, δυστυχῶς, ἄδουμε, παρακολουθῶντας χωρὶς ἀντίδρασι τὴν μεγάλη καταστροφή· καὶ δὲν καίγεται μόνο ἀπὸ τὶς προχθεσινὲς φωτιές, στὴν Κινέττα καὶ στὸν Μαραθῶνα. Καίγεται ὀκτὼ συνεχῆ χρόνια ἀπὸ τὰ Μνημόνια, διὰ τῶν ὁποίων ἀπεδείχθη, ὅτι μία χώρα μπορεῖ νὰ καταληφθῇ χωρὶς σφαῖρα, ἀρκεῖ νὰ διαθέτῃ τὸ κατάλληλο σὲ ἀνικανότητα πολιτικὸ προσωπικό.

   Οἱ καταστροφικὲς πυρκαυϊὲς ἀποτελοῦν ἑπομένως τὴν μία πτυχὴ τῆς καταστροφῆς, οἱ ὁποῖες ὅμως γιὰ νὰ ἔχουν τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ θέλουν οἱ ἐγκληματικοὶ ἐμπνευστές τους (κυρίως ξένοι πράκτορες, στρατευμένοι ἀπὸ τὰ κρατίδια τῆς Βαλκανικῆς), προϋποθέτουν ἕνα διαλυμένο κράτος, ὅπως τὸ σύγχρονο ἑλληνικό.     Ἂς μιλήσουμε συγκεκριμένα· τὸ κράτος μας, ὡς ἀκραῖο νεοφιλελεύθερο, εἶναι ἀνύπαρκτο ὡς πρὸς τὶς κοινωνικές του δραστηριότητες, πανίσχυρο ὅμως, ὡς πρὸς τὶς κατασταλτικές, εἴτε κυβερνᾷ τὸ μεταλλαγμένο ΠαΣοΚ εἴτε ἡ ΝΔ εἴτε ὁ ΣύΡιζΑ τῆς ψεύτικης Ἀριστερᾶς. Γι᾽ αὐτὸ καὶ τὰ δίκτυα ἀλληλεγγύης θὰ πρέπῃ νὰ δομηθοῦν …

ΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Εικόνα
Ὅσο περνᾷ ὁ χρόνος διακυβερνήσεως τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα τόσο διαπιστώνουμε ὅτι ἡ γνωστὴ φράσι τοῦ Λένιν γιὰ τὸν χρήσιμο ἠλίθιο, μᾶλλον τὸν ἀφορᾷ.

      Γιὰ νὰ ἐξηγούμαστε καὶ ἀναλύοντας τοὺς λόγους ποὺ βεβαιώνουν τῶν ἀνωτέρω τὸ ἀληθές: α) ἡ ἐσπευσμένη καὶ ἀντεθνικὴ στάσι γιὰ ἄμεση λύσι στὸ Σκοπιανό, χαρίζοντας ἐθνικότητα καὶ γλῶσσα μακεδονικὴ σὲ μία μικρὴ σλαυικὴ κοινότητα καὶ ὄνομα, τὸ ὁποῖο ἐνδέχεται στὸ μέλλον νὰ ἀποτελέσῃ ἀπειλὴ γιὰ τὴν χώρα μας καὶ τὰ βόρεια σύνορά μας,  β) ἡ ταύτιση μὲ τὸ Ἰσραήλ, διὰ τῆς ὁποίας συγκαλύπτονται ἐγκλήματα ἐθνοκαθάρσεως τοῦ σιωνιστικοῦ κράτους ποὺ διαπράττονται στὴν Γάζα ἐναντίον τοῦ παλαιστινιακοῦ λαοῦ καὶ γ) ἡ αἰφνιδιαστικὴ καὶ ἄνευ σοβαροῦ λόγου ἐχθεσινὴ ἀπέλασι τῶν Ρώσσων διπλωματῶν ἀπὸ τὴν πρσβεία τῶν Ἀθηνῶν, λὲς καὶ ἡ προσπάθεια ἀσκήσεως ἐπιρροῆς δὲν ἐμπίπτει στὰ καθήκοντα τῶν ὅπου γῆς πρεσβειῶν ἢ ὅτι οἱ Γερμανοὶ καὶ Ἀμερικανοὶ πρέσβεις καὶ οἱ ὑπάλληλοί τους δὲν ἔχουν "κλείσει δουλειὲς" μὲ τὶς ἑλληνικὲς κυβερνήσεις (σ.σ. αὐτῆς τοῦ Ἀλ. Τσ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ (7 ΙΟΥΛΙΟΥ)

Εικόνα
Διεξήχθη, τὸ προηγούμενο Σάββατο 7 Ἰουλίου, ἡ ἐτήσια Συνάντησις Πλατωνικῶν στὸν Ὄλυμπο, στὸ μαγευτικὸ Ἄλσος Προμηθέως.

   Ὁ εἰσηγητὴς Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος, ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ τῆς βροχῆς, ἀναφέρθηκε, κατὰ τὰ καθιερωμένα, στὰ πεπραγμένα τῆς Νέας Ἀκαδημείας κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος· στὴν ἐνασχόλησί μας μὲ τὸν Φαῖδρον καὶ τὶς ἀριστοτελικὲς Κατηγορίες. Ἡ ἀντιπαράθεσι μεταξὺ τῆς πλατωνικῆς Φιλοσοφίας καὶ τῆς Ρητορικῆς τοῦ Λυσία, ἡ ἐρωτικὴ μανία ὡς εἶδος τῆς θείας μανίας, ἡ μέθοδος τῆς Συναγωγῆς καὶ τῆς Διαιρέσεως κ.ἄ. πολλὰ καὶ ἐνδιαφέροντα ἀπασχόλησαν τόσον τὸν εἰσηγητὴ ὅσο καὶ τὸ κοινὸ τῶν Προμηθείων.    Εὐχαριστοῦμε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τοὺς διοργανωτὲς τῶν Προμηθείων γιὰ τὸν χρόνο ποὺ μᾶς διέθεσαν, τὸ κοινὸ γιὰ τὴν συμμετοχή του καὶ τὶς εὔστοχες παρατηρήσεις του, εὐχόμενοι πάντοτε νὰ τὰ ξαναποῦμε τὴν ἑπομένη χρονιά.
     Καὶ τὸ σχετικὸ ὀπτικοακουστικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸν Δημήτρη Περδικάκη: https://www.youtube.com/watchv=8DQXi_5aZOI&t=3001s