ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ

   Ἡ χώρα μας καίγεται γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ καὶ ἐμεῖς, δυστυχῶς, ἄδουμε, παρακολουθῶντας χωρὶς ἀντίδρασι τὴν μεγάλη καταστροφή· καὶ δὲν καίγεται μόνο ἀπὸ τὶς προχθεσινὲς φωτιές, στὴν Κινέττα καὶ στὸν Μαραθῶνα. Καίγεται ὀκτὼ συνεχῆ χρόνια ἀπὸ τὰ Μνημόνια, διὰ τῶν ὁποίων ἀπεδείχθη, ὅτι μία χώρα μπορεῖ νὰ καταληφθῇ χωρὶς σφαῖρα, ἀρκεῖ νὰ διαθέτῃ τὸ κατάλληλο σὲ ἀνικανότητα πολιτικὸ προσωπικό.


   Οἱ καταστροφικὲς πυρκαυϊὲς ἀποτελοῦν ἑπομένως τὴν μία πτυχὴ τῆς καταστροφῆς, οἱ ὁποῖες ὅμως γιὰ νὰ ἔχουν τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ θέλουν οἱ ἐγκληματικοὶ ἐμπνευστές τους (κυρίως ξένοι πράκτορες, στρατευμένοι ἀπὸ τὰ κρατίδια τῆς Βαλκανικῆς), προϋποθέτουν ἕνα διαλυμένο κράτος, ὅπως τὸ σύγχρονο ἑλληνικό. 
   Ἂς μιλήσουμε συγκεκριμένα· τὸ κράτος μας, ὡς ἀκραῖο νεοφιλελεύθερο, εἶναι ἀνύπαρκτο ὡς πρὸς τὶς κοινωνικές του δραστηριότητες, πανίσχυρο ὅμως, ὡς πρὸς τὶς κατασταλτικές, εἴτε κυβερνᾷ τὸ μεταλλαγμένο ΠαΣοΚ εἴτε ἡ ΝΔ εἴτε ὁ ΣύΡιζΑ τῆς ψεύτικης Ἀριστερᾶς. Γι᾽ αὐτὸ καὶ τὰ δίκτυα ἀλληλεγγύης θὰ πρέπῃ νὰ δομηθοῦν ἀπὸ ἐμᾶς καὶ νὰ εἶναι ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν προληπτικά, λ.χ. ἡ παρακολούθησι τῶν δελτίων καιροῦ καὶ ἡ ἀποφυγὴ ἐπισκέψεων στὶς περιοχὲς αὐτές, ὅταν προβλέπωνται ἰσχυροὶ ἄνεμοι, ἀφ᾽ ἑτέρου ἀποτρεπτικὴ καὶ συνεργατική, ὅταν τὰ καταστροφικὰ αὐτὰ φαινόμενα βρίσκονται ἐν ἐξελίξει. 
   Ἀκόμη δὲν εἴμαστε εἰς θέσιν νὰ γνωρίζουμε τὸν λόγο τῶν πυρκαυϊῶν· θὰ τὸν μάθουμε μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια. Σᾶς θυμίζω, ὅτι οἱ καταστροφικὲς πυρκαυϊὲς τοῦ 2007 εἶχαν ὡς στόχο τὸν ἐκβιασμὸ καὶ τὴν πτῶσι τοῦ Κ. Καραμανλῆ καὶ τὴν ὑπαγωγὴ τῆς χώρας στὸν διεθνῆ οἰκονομικὸ ἔλεγχο, τὸ ὁποῖο ἐπέτυχαν δύο χρόνια μετά. Οἱ σημερινές; Ὀψόμεθα!Τότε, γιὰ πρώτη φορὰ ἀκούσθηκε ὁ ὅρος ἀσύμμετρη ἐπίθεσι καὶ ὁ Τσίπρας γελοῦσε εἰρωνικά. Τώρα ἀναγκάσθηκε νὰ τὸν ἐπαναλάβῃ...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ-ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΙΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΣΤΙΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΚΚΙΝΗΣΙΣ!!!