Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2018

ΣΤΙΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΚΚΙΝΗΣΙΣ!!!

Εικόνα
Ὁ τῖτλος θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι, ἐπίσης: ''Οἱ Πλατωνικοὶ ξανάρχονται!'' Ὅπως καὶ νἄχῃ, σήμερα, Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26, Πλ. Ψυρρῆ, β´ ὄροφος), μαζευόμαστε σιγά-σιγὰ γιὰ νὰ σχεδιάσουμε τὶς ἐφετεινές μας περιπλανήσεις.  Κατὰ τὰ γνωστά, θὰ κινηθοῦμε κι ἐφέτος στὰ γνωστὰ μονοπάτια· ὁ πλατωνικὸς διάλογος ποὺ θὰ συναποφασίσουμε, ὁλοκληρώνοντας τὸν Φαῖδρον, θὰ συμπληρωθῇ μὲ μία ἀκόμη πραγματεία τοῦ Ὀργάνου.    Γιὰ τὴν πρώτη μας ἐφετεινὴ συνάντησι, τὸ ἐδάφιον 265a-268a τοῦ Φαίδρου θὰ ἀποτελέσῃ τὸν πρῶτο μας σταθμὸ γιὰ ἀπόψε. Ὁ Σωκράτης, ὡς  διαλεκτικὸς εἶναι ὁ κατ᾽ ἐξοχὴν ἐραστὴς τῶν διαιρέσεων καὶ τῶν συναγωγῶν (266b), ἐπαναλαμβάνει δὲ τὰ τέσσερα μέρη τῆς θείας μανίας γιὰ νὰ ὑποτυπώσῃ τὶς δύο ἀντίστροφες μεθόδους του, τῆς συναγωγῆς καὶ τῆς διαιρέσεως· ἡ μὲν συναγωγὴ ἄγει τὰ πολλαχῇ διεσπαρμένα εἰς μίαν ἰδέαν (265d) ἡ δὲ διαίρεσις διατέμνει κατἄρθρα ιἧ πέφυκεν (265e).     Ἡ παρένθεσι αὐτὴ θεωρεῖται μᾶλλον ἀναγκαία, καθὼς ἀ…

ΜΝΗΜΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ (15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Εικόνα
ΖΕΥΣ, ΣΩΤΗΡ, ΝΙΚΗ!  
   Τὸ προσεχὲς Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, θὰ τελεσθῇ τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τῶν Σαλαμινομάχων ἀπὸ τὴν Γλαυκῶπι, στὸν Τύμβο (Παλούκια).


   Ἡ ἑορτὴ θὰ εἶναι, κατὰ τὰ γνωστά, πολιτικὴ καὶ θρῃσκευτική. Ὁ Καθηγητὴς Μαθηματικῶν Κώστας Βαγιόπουλος, πρωτοπόρος ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽90 γιὰ τὴν ἀνάδειξι τοῦ χώρου, θὰ ἀναφερθῇ στὰ γεγονότα τοῦ 480π.Χ., ἤτοι στὴν ἐπίθεσι τῶν Περσῶν ἐναντίον τῶν ἑλληνίδων πόλεων, στὴν ἀμυντικὴ προετοιμασία τῶν προγόνων μας, στὸν ἀγῶνα καί, τέλος, στὴν μεγάλη νίκη. Ἐπίσης, ὁ ποιητὴς Δημήτρης Μούχας θὰ ἀπαγγείλῃ τὴν Ὠδὴν δευτέραν, Εἰς δόξαν τοῦ ἑπτανήσιου ποιητῆ μας Ἀνδρέα Κάλβου, ἀπὸ τὴν συλλογή του Ἡ λύρα.    Γιὰ τὴν μετάβασί μας στὸν Τύμβο θὰ ὑπάρξῃ προσυγκέντρωσι στὸ Λιμάνι τῆς Σαλαμίνας, στὶς 5:30μ.μ.