Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2018

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 20 0ΚΤΩΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου, στὶς 6:00μ.μ., στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ ἐδάφιον 271c-274b τοῦ Φαίδρου. Δυστυχῶς ἢ εὐτυχῶς λόγῳ τῆς ἄκρως ἐνδιαφερούσης εἰσηγήσεως τοῦ Δ. Μούρμουρα

     Ὁ Σωκράτης προσπαθεῖ νὰ βρῇ τὸν τρόπο ἀναβαθμίσεως τῆς Ῥητορικῆς μέσῳ τῆς Φιλοσοφίας καὶ τῆς Διαλεκτικῆς, τῆς ὁποίας ἡ συνδρομὴ θεωρεῖται ἀπαραίτητη· καὶ νομίζει ὅτι τὸν βρῆκε. Ποιὸς εἶναι αὐτός; Ἡ γνῶσι ἀπὸ τὸν ρήτορα τῶν εἰδῶν τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ψυχαγωγία: ἀνάγκη εἰδέναι ψυχὴ ὅσα εἴδη ἔχει (271d). Μόνο τότε θὰ ἀποφύγῃ τὰ εἰκότα καὶ θὰ λέγῃ τὰ ἀληθῆ (273a).      Διαβάζουμε ἀπὸ τὸ Ν.Μ. Σκουτεροπούλου (2015), Πλάτωνος Φαῖδρος, Ἑστία.      Ἐπίσης, ἀπὸ τὸ νεοεκδοθὲν βιβλίο τοῦ Δρ Δ. Τζωρτζόπουλου, Πλάτωνος Φαῖδρος, Ἔρως καὶ ἑρμηνευτικὴ Διαλεκτικὴ μὲ ἀναγνώσεις Hegel-Heidegger, Διανόησις.

ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΣΕ ΝΕΑ ΦΑΣΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εικόνα
Ἡ παραίτησι τοῦ ὑπ. (ἀπὸ τό) Ἐξωτερικὸν εἶναι ἄνευ σημασίας, καθὼς τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας χαράσσουν οἱ ἀπὸ δυσμὰς σύμμαχοι τῆς χώρας μας, ἤγουν οἱ πολιτικοὶ ἐκπρόσωποι τῶν δανειστῶν.

     Γιατί παραιτήθηκε ὁ Νῖκος Κοτζιᾶς; Διότι, ὁ Π. Καμμένος ἐπέστρεψε ἀπὸ τὶς ΗΠΑ μὲ πλήρη ἐνημέρωσι γιὰ τὴν διασπάθισι τῶν μυστικῶν ἁμαρτωλῶν κονδυλίων τοῦ ὑπ. Ἐξωτερικῶν καὶ τοῦ Ἀμερικανοῦ μεγιστάνα Τζ. Σόρος, ἐχθροῦ τοῦ Ντ. Τράμπ, μέρος τῶν ὁποίων, λέγεται ὅτι ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ τὸν Π. Καμμένο, ὅτι διοχετεύθηκε ἀφ᾽ ἑνὸς στὶς φιλο-Συριζαϊκὲς ἐφημερίδες (στὸ Ντοκουμέντο τοῦ Βαξεβάνη, ποὺ ἔδινε τὸ πολιτικὸ μόρφωμα τοῦ Καμμένου στὸ 0,6% καὶ στὴν Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν) καὶ σὲ κάποια ΜΜΕ τῆς Βαλκανικῆς (ἰδιαιτέρως ἀλβανικά), ἀφ᾽ ἑτέρου στὴν πολιτικὴ κίνησι Πράττω, τῆς ὁποίας ἡγεῖται.      Ἠθικὸν δίδαγμα: ὁ Π. Καμμένος, λόγῳ τῶν διασυνδέσεών του στὶς ΗΠΑ καὶ στὶς ἐδῶ μυστικὲς ὑπηρεσίες, τοὺς ''κρατάει'' ὅλους καὶ μάλιστα πολὺ καλά. Ἡ σύμπλευσι τοῦ Ἀλ. Τσίπρα μαζί του εἶναι ἀναγκ…

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ-ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΙΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὴν Παρασκευὴ 12 Ὀκτωβρίου, στὶς 7:00 τὸ ἀπόγευμα, ὁ ΘΑΛΗΣ+Φίλοι ἀρχίζει τὶς ἐφετεινές του δραστηριότητες στὸ Μουσεῖο Ἡρακλειδῶν (Ἡρακλειδῶν 16/Θησεῖο).


     Ὁ Τεῦκρος Μιχαηλίδης, ἡ Ἅλκηστις Πατρινέλη, ἡ Κύρα Κοτζιᾶ, ἡ Ἰωάννα Δοργιάκη, ἡ Σταυρούλα Παπανικολάου κι ἐγώ (Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος) θὰ παρουσιάσουμε τὰ βιβλία ποὺ μᾶς σημάδεψαν· θεῖος Πέτρος καὶ ἡ εἰκασία τοῦ Γκόλντμπαχ τοῦ Ἀπ. Δοξιάδη, ἡ Κόλασι τοῦ Κ. Φραμπέτι, ὁ Αἰχμάλωτος τῶν Μαθηματικῶν τῆς Ρ. Γκολντστάιν κ.ἄ. ἐνδιαφέροντα βιβλία θὰ ἀποτελέσουν τὴν πρώτη ὕλη γιὰ τὴν χρονιὰ ποὺ μᾶς ἔρχεται.     Θεωρῶ ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον τὸ βιβλίο ποὺ θὰ παρουσιάσω γιὰ δύο λόγους: α) διότι ἡ συγγραφεὺς παρουσιάζει τὸν βίο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Κ. Γκαῖντελ, τοῦ κορυφαίου Μαθηματικοῦ τῆς Λογικῆς τοῦ προηγουμένου αἰῶνα καὶ β) διότι στὸ βιβλίο αὐτὸ ἀνατέμνεται ἡ φιλοσοφικὴ διαμάχη μεταξὺ τῶν Μαθηματικῶν σχολῶν· τοῦ Μαθηματικοῦ Πλατωνισμοῦ ποὺ ἐκπροσωπεῖ ὁ Κ. Γκαῖντελ καὶ τοῦ Φορμαλισμοῦ τοῦ Ντ. Χῖλμπερτ καὶ τοῦ Λογικοῦ Θετικισμοῦ τοῦ Κύκλου τ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 6 Ὀκτωβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ) θὰ διαβάσουμε καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ ἐδάφιον 268a-274b, ἀπὸ τὸν πλατωνικὸ Φαῖδρο.


     Ὁ Σωκράτης παρομοιάζει τὴν ῥητορικὴν τέχνην μὲ τὴν ἰατρικὴν τοῦ Ἐρυξιμάχου καὶ τὴν τραγικὴ ποίησι τοῦ Σοφοκλέους καὶ τοῦ Εὐριπίδου, μόνο ποὺ ὁ Λυσίας καὶ ὁ Θρασύμαχος δὲν κινοῦνται πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσι, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸν Περικλῆ, ὁ ὁποῖος λόγῳ τοῦ ὅτι ἐμαθήτευσε στὸν Ἀναξαγόρα, πρέπει νὰ θεωρῆται πάντων τελεώτατος εἰς τὴν ῥητορικήν (269e).      Τὸ πρόβλημα τῶν συγγραφέων τῶν ἐγχειριδίων Ρητορικῆς τῆς ἐποχῆς του ἔγκειται ἀφ᾽ ἑνὸς στὸ ὅτι βλέπου ἀποσπασματικῶς τὸ ἐπιστημονικό τους ἀντικείμενο καὶ ὄχι ὡς κἄτι ἑνιαῖο καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου, στὸ ὅτι δὲν ἀποσκοποῦν στὴν ψυχαγωγία, καθὼς δὲν συνδέουν τὸν λόγο μὲ τὶς ψυχές: λόγου δύναμις ψυχαγωγία οὖσα (271c), ἀλλὰ στὸ νὰ παρουσιάζουν στὸ Δικαστήριο, ἔν τε κατηγορίᾳ καὶ ἀπολογίᾳ ... τὸ εἰκός (272e).      Διαβάζουμε ἀπὸ τὸν Πλάτωνος Φαῖδρο τοῦ Ν.Μ. Σκουτεροπούλου (Πόλις

H ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ (;)

Εικόνα
Ἡ συντριπτικὴ ἀποχὴ τῶν Σκοπιανῶν ἀπὸ τὸ δημοψήφισμα τῆς 30ῆς Σεπτεμβρίου, παρὰ τὶς περὶ τοῦ ἀντιθέτου διαβεβαιώσεις τῶν Ἀλ. Τσίπρα, Ζ. Ζάεφ καὶ τῶν λοιπῶν ... φίλων τους τῆς Εὐρω-Νατοϊκῆς πλευρᾶς, θέτουν τὴν ἐπαίσχυντη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν στὸ χρονοντούλαπο τῆς Ἱστορίας, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε καὶ μία ἔκφρασι τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽80.


     Ἡ ἐμμονικὴ συμπεριφορὰ τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ, καθὼς καὶ τοῦ συναδέλφου του τοῦ γειτονικοῦ κρατιδίου, δείχνει ὅτι ὡδηγήθηκαν στὶς Πρέσπες ἐκβιαζόμενοι (σ.σ. ἰδιαιτέρως ὁ Ἀλ. Τσίπρας) ἀπὸ τούς ... προστᾶτες τους καὶ ὅτι οἱ τελευταῖοι ἐξαρτοῦν τὴν παραμονή τους στοὺς πρωθυπουργικοὺς θώκους ἀπὸ τὴν προσήλωσί τους στὴν συμφωνία καὶ μόνο ἀπὸ αὐτήν. Ἀλλοιῶς, ὁ συνεταῖρος του Π. Καμμένος θὰ λάβῃ τὴν ἔξωθεν ἐντολή (σ.σ. ὅπως ὁ Ἀντ. Σαμαρᾶς τὸ 1993) νὰ ''ρίξῃ'' τὴν κυβέρνησι στὴν ὁποίαν εἶναι ὑπ. Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ἐνῷ καὶ στὰ Σκόπια ἡ κυβέρνησι Ζ. Ζάεφ θὰ ἀνατραπῇ μὲ παρόμοιο τρόπο.      Παρὰ τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν δυτικῶν ἐπιτελείων καὶ τὶς ἑκατέρωθ…