Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2018

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ

Εικόνα
Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀπεδείχθη ὁ πιὸ σοβαρὸς διαχειριστὴς τοῦ Μνημονίου, ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς ΓΑΠ καὶ Ἀλ. Τσίπρα ποὺ γελοιοποιήθηκαν, ἀπομυθοποιούμενοι, πλήρως. Ἐν ἀντιθέσει μὲ αὐτούς, ὁ Σαμαρᾶς ἐπέδειξε κάποια σοβαρότητα στὴν διαχείρισι τῶν κοινῶν, παρὰ τὸν μνημονιακὸ χαλκᾶ, τὸν ὁποῖον ὑπηρέτησε βεβαίως-βεβαίως, ἀλλὰ ὄχι μὲ τὴν δουλοπρέπεια τοῦ ΓΑΠ καὶ τοῦ Τσίπρα, ἐνῷ κράτησε μία ὀρθὴ στάσι στὸ Μεταναστευτικό, τὸ ὁποῖο τείνει νὰ ἀποτελέσῃ τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα τῆς χώρας μας.
     Ὅμως, ὁ Σαμαρᾶς εἶχε βεβαρημένο ἀκρο-δεξιὸ παρελθὸν ποὺ παρέπεμπε στὸν πνευματικό του πατέρα Εὐάγγελο Ἀβέρωφ καὶ στὴν σκληρὴ Δεξιὰ τῶν πρώτων μετεμφυλιακῶν χρόνων, τὸ ὁποῖο ἀπετέλεσε βαρίδι στὴν διακυβέρνησί του καί, μαζὶ μὲ τοὺς Γεωργιάδη, Βορίδη, Κρανιδιώτη κ.λπ. ἀκροδεξιοὺς καὶ ἐθνικιστὲς κυβέρνησαν τὴν χώρα ἐπὶ δυόμισυ ἔτη· ὅταν ἔχασε τὶς ἐκλογὲς τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 2015, μᾶλλον μία αἴσθησι ἱκανοποιήσεως πλημμύρισε τὴν χώρα, μέχρι νὰ διαψεύσῃ ὁ Τσίπρας ὅλα μας τὰ ὄνειρα.      Στὸ πρόσφατο συνέδριο τῆς ΝΔ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Ξεκινήσαμε ἐχθὲς στὸν Παλαίχθονα, στὸ πλαίσιο τῆς δεκαπενθήμερης Συναντήσεως Πλατωνικῶν, τὴν παρουσίασι καὶ τὴν συζήτησι τῆς δεύτερης πραγματείας τοῦ Ὀργάνου, τῆς Περὶ ἑρμηνείας
     Ὁ Δημήτρης Μούρμουρας, ὑπεύθυνος γιὰ τὴν παρουσίασι τῶν πραγματειῶν τοῦ Ὀργάνου, ἀνέγνωσε τὸ ἀρχαῖο κείμενο, μετέφρασε στὴν νεοελληνικὴ καὶ ἐσχολίασε τὰ ἕξι πρῶτα κεφάλαια γιὰ τὸ ὄνομα, τὸ ῥῆμα, τὴν ἀπόφασιν, τὴν κατάφασιν, τὴν ἀπόφανσιν καὶ τὸν λόγον (16a-17a, 37), ἐνῷ ἐπακολούθησε ἡ σχετικὴ συζήτησι.      Ὑπενθυμίζεται, ὅτι ἂν καὶ ὁ τῖτλος αὐτὸς δὲν μαρτυρεῖται ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη -ποτὲ δὲν παραπέμπει σὲ αὐτό (πβ. DUERING, σ. 118), ἡ πραγματεία αὐτὴ συνεγράφη μετὰ τὸν Σοφιστὴ καὶ ἀναφέρεται σὲ θέματα, τὰ ὁποῖα ἀπασχόλησαν τὴν Ἀκαδημεία στὸν Κρατύλο, στὸν Θεαίτητο καὶ στὸν Σοφιστή.      Διαβάζουμε ἀπὸ τὸ Π. ΚΑΛΛΙΓΑ, Περὶ ἑρμηνείας, Νῆσος, Ἀθῆναι, 2011 καὶ τὴν συναφῆ βιβλιογραφία: ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, Κ. (2000). Ἀριστοτέλης ὁ Σταγιρίτης, Ἱστορικὴ καὶ Λαογραφικὴ Ἑταιρεία Χαλκιδικῆς, Θεσσαλονίκη, σσ. 149-161. DUERIN…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΤΗΝ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 1η Δεκεμβρίου, στὶς 6:00 μ.μ., στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ), ὁ Δρ Δημήτρης Τζωρτζόπουλος θὰ παρουσιάσῃ στὴν δεκαπενθήμερη συνάντησί μας τόν, προσφάτως ἐκδοθέντα, Φαῖδρον του.


   Ὁ Δ. Τζ. Καθηγητὴς καὶ Σχολικὸς Σύμβουλος στὴν Μέση Ἐκαπίδευσι ἀσχολεῖται μὲ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὸν Γερμανικὸ Ἰδεαλισμό, ἰδιαιτέρως μὲ τὸν Ἕγελο καὶ τὸν Χάιντεγκερ, ἐξ οὗ καὶ ὁ διεκρινηστικὸς ὑπότιτλος: ἔρως καὶ ἑρμηνευτικὴ διαλεκτικὴ μὲ ἀναγνώσεις Hegel-Heidegger. Ἔχει μεταφράσει καὶ σχολιάσει, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τὴν Wissenschaft der Logik (ἑλλ. Ἐπιστήμη τῆς Λογικῆς), στὶς ἐκδόσεις Δωδώνη (1998) καὶ Παπαζήσης (2005), τοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους Λάχης καὶ Λύσις (Ζῆτρος, 2008) κ.ἄ. πολλὰ καὶ ἐνδιαφέροντα.    Ἂς δοῦμε τώρα, πῶς ὁ Δ. Τζ. διατάσσει τὴν ὕλη τοῦ βιβλίου του. Στὴν Εἰσαγωγὴ τοῦ Μεταφραστῆ (σσ. 9-53) ἀναφέρεται στὸν τόπο καὶ στὸν χρόνο συγγραφῆς τοῦ Φαίδρου καὶ στὴν ἀμφιλεγόμενη σχέσι μεταξὺ Φιλοσοφίας καὶ Ρητορικῆς, στὸ μέγα θέμα τοῦ Ἔρωτος, στὴν ἐρασιτεχνικὴ συμπ…

Ο ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΥΣΟΣ ... ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ

Εικόνα
Ἡ σύλληψι τοῦ Ριχάρδου ἀνέδειξε τὸ σύνολο τῶν παρανόμων δραστηριοτήτων τοῦ γνωστοῦ ... ἐπιχειρηματία καὶ ἐκτιμητῆ μὲ τὰ πολλὰ καταστήματα ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὶς τηλεοπτικὲς διαφημίσεις τῶν ἑκατὸ χιλιάδων εὐρὼ ἡμερησίως.

     Ἀνέδειξε, βεβαίως καὶ τὶς ἀδυναμίες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία προσβεβλημένη ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἑταίρων καὶ τῶν ἐκλεγμένων-διωρισμένων κυβερνήσεων ἀπὸ αὐτούς, ἔσπευδαν στὸν Ριχᾶρδο νὰ ''σκοτώσουν'' τὰ οἰκογενειακά τους κειμήλια.      Ὁ Ριχάρδος εἶναι ''μπροστινός'', κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενον, δροῦσε δηλαδὴ κατ᾽ ἐντολὴν κάποιων κέντρων τοῦ ἐξωτερικοῦ, τὰ ὁποῖα ἤθελαν νὰ συλλέξουν τὸν χρυσὸ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καὶ νὰ τὸν μεταφέρουν στὶς ἰμπεριαλιστικὲς μητροπόλεις· προφανῶς, ἡ Τουρκία, στὴν ὁποίαν κατέφθανε ὁ χρυσὸς ἀποτελοῦσε τὸν πρῶτο σταθμό. Ἀπὸ ἐκεῖ ''πετοῦσε'' πρὸς τὴν Ὁλλανδία, τὴν Αὐστρία, τὴν Γερμανία κ.ἄ. ἑταίρους μας. Ἐξ ἐπόψεως μεγέθους, ἡ ληστεία τοῦ Ριχάρδου μπορεῖ νὰ συγκριθῇ μόνο μὲ τὴν Ὑπόθεσ…