Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2019

OI ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ

Εικόνα
Οἱ Εὐρωεκλογὲς ποὺ ἔρχονται θὰ κρίνουν πολλὰ καί, ἐν πρώτοις, θὰ ἀποτελέσουν μίαν πρώτη τάξεως εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀποδοκιμασία τῆς Κυβέρνησης τῆς ψεύτικης καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνης γιὰ τὴν χώρα, Ἀριστερᾶς.    Ὁ Ἀλ. Τσίπρας φαίνεται πανέτοιμος νὰ λάβῃ τὸ μήνυμα τῆς μεγάλης ἥττας, τὴν ὁποίαν θὰ πρέπῃ νὰ διαχειρισθῇ μὲ σύνεσι· μία ἧττα μὲ διαφορὰ ἄνω τῶν πέντε ποσοστιαίων μονάδων, ὅπως ἀναμένεται ἀπὸ τὶς δημοσκοπήσεις, θὰ τὸν ὁδηγήσῃ (;) στὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ στὴν ἄμεση ὑποβολὴ παραιτήσεως γιὰ τὴν διεξαγωγὴ ἐθνικῶν ἐκλογῶν ἐντὸς τοῦ Ἰουνίου.    Ὅσοι γνωρίζουν τὸν νῦν Πρωθυπουργό, ἀμφιβάλλουν γιὰ τὴν προαναφερθεῖσα πορεία, τὴν ὁποίαν ἄλλως τε εἶχε ὑποδείξει καὶ ὁ ἴδιος στὸν Ἀντ. Σαμαρᾶ, μετὰ τὶς Εὐρωεκλογὲς τοῦ 2014. Ἡ ἐξουσιομανία τοῦ Τσίπρα, καθὼς καὶ τῆς περὶ αὐτὸν ἡγετικῆς ὁμάδος καὶ τὰ μικρὰ καὶ μεγάλα συμφέροντα ποὺ πρέπει νὰ ἐξυπηρετηθοῦν ἕως τὰ τέλη Σεπτεμβρίου, θεωροῦν ὅτι θὰ ἀποτρέψῃ τὴν διατύπωσι αἰτήματος ἀμέσων ἐκλογῶν.    Τὸ τί μέλλει γενέσθαι θὰ τὸ γνωρίζουμε ἀκριβῶς τὸ β…

Η ΚΡΥΦΗ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΟΥΡΖΟΥΑΖΙΑΣ

Εικόνα
Οἱ περιπέτειες τοῦ Πρωθυπουργοῦ συνεχίζονται καί, μέχρι νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ θητεία τῆς παρούσης Κυβερνήσεως, θὰ δοῦμε καὶ ἄλλα μὴ ἀναμενόμενα· ὁ περίπλους (κρουαζιέρα) τοῦ Ἰονίου μὲ τὴν ὑπερπολυτελῆ θαλαμηγὸ τοῦ ἐφοπλιστῆ Π. Παναγοπούλου ''γιὰ νὰ ξεκουρασθῇ'', ὅπως ἐλέχθη, δεικνύει τὴν ἐλαφρότητα μὲ τὴν ὁποίαν ἀντιμετωπίζει τὴν δημόσια εἰκόνα του.    Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἐξελέγη στὸ ἀξίωμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ κατ᾽ ἀρχὰς γιὰ νὰ ἀπελευθερώσῃ τὴν χώρα ἀπὸ τὸν θανατηφόρο ζυγὸ τῶν Μνημονίων καὶ κατὰ δεύτερον, γιὰ νὰ ἀλλάξῃ τὸν ἕως τότε τρόπο διακυβέρνησης. Μὲ τὰ Μνημόνια εἶναι γνωστὸ τοῖς πᾶσι τί ἔγινε· ἀντὶ νὰ τὰ καταργήσῃ ''μ᾽ ἕνα ἄρθρο, μ᾽ ἕνα νόμο'', ὅπως ἔλεγε μᾶλλον ἀφελῶς, ἔφερε ἄλλο ἕνα τρῖτο ἐπαχθέστερο καὶ ὑποθήκευσε τὴν δημόσια περιουσία.     Ἂς ὑποθέσουμε, ὅτι δὲν γινόταν ἀλλοιῶς μὲ τὰ Μνημόνια, οἱ δανειστὲς εἶχαν δεσμεύσει μὲ ρῆτρες τὶς προηγούμενες κυβερνήσεις τοῦ ΠαΣοΚ καὶ τῆς ΝΔ καὶ ὅτι ὁ Τσίπρας δὲν μποροῦσε νὰ παραιτηθῇ. Γιατί δὲν ἄλλαξε κἄτι στὸν τρόπο…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 4 ΜΑΪΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 4 Μαΐου ἐπανερχόμαστε στὸν Παλαίχθονα μὲ τὴν μελέτη τοῦ Κρατύλου· διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ ἐδάφιον 408d-410e, ὁλοκληρώνοντας τὴν συζήτησι ποὺ ξεκινήσαμε κατὰ τὴν προηγούμενη συνάντησί μας (ἀπὸ τὸ 396d) καὶ ποὺ ἀφοροῦσε στὰ ὀνόματα τῶν θεῶν.    Ὁ Σωκράτης ἀνατέμνοντας τὴν ἑτυμολογία τῶν ὀνομάτων τῶν φυσικῶν φαινομένων, ἐπισημαίνει κατ᾽ ἀρχὰς στὸν Ἑρμογένη τὴν δωρικὴ ὀνομασία τοῦ ἡλίου: ἅλιος ἐκ τοῦ ἁλίζειν (συγκεντρώνει) εἰς ταὐτὸν τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀπὸ τὸ περὶ τὴν γῆν ἀεὶ εἱλεῖν ἰών (409a) καὶ τῆς σελήνης ἀπὸ τὸ σέλας-φῶς καὶ τὸ νέον καὶ ἕνον φῶς τοῦ Ἀναξαγόρα καὶ τῶν μαθητῶν του, λόγῳ τοῦ ὅτι δὲν ἔχει δικό της φῶς. Συνεχίζει μὲ τὴν ἑτυμολογία τοῦ μηνός, τῶν ἄστρων, τοῦ πυρός, τοῦ ὕδατος, τοῦ ἀέρος, τοῦ αἰθέρος, τῆς γαίας, τῶν ὡρῶν (ἐποχῶν), τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ τοῦ ἔτους.    Διαβάζουμε ἀπὸ τὸν Πλάτωνος Κρατύλον τοῦ Γ. Κεντρωτῆ (Πόλις, 2001) καὶ ἀπὸ τὴν συναφῆ βιβλιογραφία.