ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ


Ὁ φιλόσοφος Κρατύλος, καθὼς καὶ ὁ ὁμώνυμος πλατωνικὸς διάλογος, εἶχαν τὴν τιμητική τους στὴν καθιερωμένη, πλέον, ἐτήσια Συνάντησι Πλατωνικῶν στὰ ἐφετεινὰ Προμήθεια, τὸ Σάββατο τῆς 13ης Ἰουλίου. Ἂν καὶ ὁ καιρὸς δὲν ἀπεδείχθη σύμμαχός μας γενικῶς, οἱ φιλοσοφικὲς συναντήσεις δὲν ἐπηρεάσθηκαν ἀπὸ τὶς ἄγριες, κατὰ στιγμές, διαθέσεις του. 
   Οἱ Πλατωνικοὶ ἀποδείξαμε ὅτι εἴμαστε παρόντες στὸν Ὄλυμπο, συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως ἐπὶ ὀκταετίαν, καταγράφοντας τὴν πιὸ συνεπῆ παρουσία στὸν θεσμό, ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὴν περισυνὴ χρονιά (2018), κατὰ τὴν ὁποίαν ἐλάκισαν (σ.σ. τὸ ρῆμα λίαν ἐπιεικές) οἱ Ἐπικούρειοι, ἐπακριβῶς ὁ λεγόμενος Κῆπος τῶν Ἀθηνῶν καὶ γλυτώσαμε ἀπὸ τὴν ἀκατάσχετη ἠθικολογία τους.
   Τὸ τραπέζι τῶν ὁμιλητῶν ἦταν πλούσιο· ὁ Κ. Μπαχαρίας μὲ τὴν εἰσαγωγή του καὶ τὰ χαριτωμένα σχόλια, μὲ τὰ ὁποῖα συνηθίζει νὰ διανθίζῃ τὶς συναντήσεις μας καὶ νὰ δίνῃ ἕναν πιὸ ἀνάλαφρο τόνο στὶς δύσκολες ἕως καὶ ἀνιαρὲς συζητήσεις, ἡ Β. Θεοδωρακοπούλου μὲ τὴν ἀποδεδειγμένη γλωσσικὴ εὐαισθησία της καὶ τὶς φιλοσοφικὲς ἀναγωγὲς στὶς ὁποῖες ὁδηγεῖται, ἡ Μ. Μαραγκοῦ μὲ τὴν παρουσίασι τῶν ἐπισημάνσεων τοῦ πλατωνικοῦ διαδόχου Πρόκλου ἐπὶ τοῦ Κρατύλου καὶ ὁ Κ. Σταυρόπουλος μὲ τὶς ἀναφορὲς στὸν φιλόσοφο Κρατύλο, στοὺς σοφιστές, στὸν Ἀντισθένη, στὴν κριτικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ στὴν διαμάχη περὶ τὰ ὀνόματα μεταξὺ Φυσιοκρατῶν καὶ Συμβασιοκρατῶν, ἐὰν δηλαδὴ τὰ ὀνόματα εἶναι φύσειξυνθήκῃ. Κατακλείοντας τοῦ λόγου, συνεξετάσαμε ἐὰν καὶ τὸ ὄνομα Μακεδονία, σύνθετο ἀπὸ τὸ -μᾶκος (μῆκος) καὶ -ἔδος (ἔδαφος καὶ χώρα) εἶναι φύσει ἢ ἀποτελεῖ σύμβασι· τὸ τελευταῖο, ὡς ἀπάντησι στὴν σκοπιανὴ προπαγάνδα καὶ στοὺς ἐνδοτικοὺς πολιτικοὺς τῆς πατρίδος μας, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐδίστασαν νὰ χαρίσουν γλῶσσα καὶ ἐθνικότητα ἑλληνικὴ στοὺς Σλαύους γείτονές μας, προκειμένου νὰ ἱκανοποιήσουν τὰ συμφέροντα τῶν μεγάλων ἰμπεριαλιστικῶν δυνάμεων, τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Γερμανίας.
   Τὸ κοινὸ τῆς Β. Ἑλλάδος φαίνεται ὅτι μᾶς ἔχει συνηθίσει καί, παρὰ τὶς δυσκολίες τῶν λεγομένων μας, συμμετέχει· τὸ τελευταῖο καὶ πιὸ ἐνδιαφέρον, φάνηκε ἀπὸ τὶς ἐρωτήσεις ποὺ μᾶς ὑπέβαλλαν στὸ τέλος. Ὅλες ἦταν ἐντὸς θέματος καὶ ἀπηχοῦσαν τὴν εὐαισθησία τῶν παρισταμένων γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὴν γλῶσσα τῶν θεῶν καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ διατρέχει ἀπὸ τὴν ἐπελαύνουσα Παγκοσμιοποίησι.
   Ἀνανεώσαμε τὴν συνάντησί μας γιὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος· μόνο ποὺ τὸ θέμα μας δὲν θὰ εἶναι ἀμιγῶς πλατωνικό, ἀλλὰ θὰ συνδυασθῇ μὲ τὸ Θεοῖς συζῆν τοῦ Βλ. Ρασσιᾶ καὶ τὴν φιλοσοφία τῆς Στοᾶς. Ἡ ἀναφορὰ στὸ φιλοσοφικὸ ἔργο τοῦ Βλάση ἀποτελεῖ γιὰ ἐμᾶς τὸν προσφορότερο τρόπο γιὰ νὰ τιμήσουμε ἕναν ἄνθρωπο τοῦ χώρου μας, τὸν ὁποῖον χάσαμε πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες. 
   Ἂς εὐχηθοῦμε λοιπὸν νὰ εἴμαστε καὶ τοῦ χρόνου παρόντες, πάντοτε ὑγιεῖς καὶ ἀκμαῖοι! Ὁ Ἑλληνισμὸς μᾶς χρειάζεται, ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ Προμήθεια, τὸν θεσμὸ ποὺ ἑνώνει τὴν Βόρειο μὲ τὴν Νότιο Ἑλλάδα. Θερμὰ συγχαρητήρια καὶ πολλὰ εὐχαριστῶ στοὺς διοργανωτές, στὴν Βίκη, στὴν Ἀλκίππη, στὸν Κώστα καὶ σὲ ὅλους τοὺς φίλους μας!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

''ΘΕΟΙΣ ΣΥΖΗΝ'' ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑ